Folkrusningen till nationalparkerna får polisen att rycka ut i helgen: "Man gör upp eld lite var som helst"

Sibbo storskog har haft problem med överfulla parkeringsplatser och olovlig parkering. Bild: Kristoffer Åberg

Viljan att ta sig ut i naturen har ökat under de senaste åren, men coronapandemin har fått besökarantalet att stiga. Trots trafikkaos vid vandringslederna följer de nya friluftsentusiasterna både spångar och regler.

Det ökade antalet besökare betyder inte nödvändigtvis ett ökat slitage på naturen. De som hittat nationalparkerna under coronamånaderna använder gärna den infrastruktur som Forststyrelsen försett nati...