Tillsammans – men med vem?

"Kanadensare är hela världen. Alla bor här. Ingen har anspråk på själva landet utan det handlar mer om att ingå i en administrativ enhet som heter Kanada. I Finland är det här att vara finländare en så djup fråga om att äga landet att det nästan blir spirituellt. Det är Jussis hacka i marken och föreställningen om att man äger landet Finland."

Det ligger redan julstämning i luften när en liten grupp här på redaktionen samlas kring temat Finland fyller 100 år. Vilka projekt ska vi sätta i gång, hur specialbevakar vi hundraåringen? Vi nämner det självklara: de historiska händelserna, våra krig, den finska hästen, skogen, namnkunniga män på rad.

Vi tar steget ut ur historien. Hur ser Finland ut om 100 år, två generationer framåt? Och vi pratar om hur Finland förändrats bara under det senaste året. Om hur vi gått med i gränsbyggarnas skara och försvårat invandring och positiva asylbesked. Så föds tanken: Vi vill höra vad människor som har lämnat landet tänker. Och vad tänker de människor som har flyttat hit och inte har vår historiska barlast? Hur ser man på vårt land utifrån? Så föddes 100 röster om Finland, den serie som just nu pågår på HBL.fi. En röst om Finland varje dag hundra dagar framåt.

Ett tjugotal röster har publicerats i serien, över sjuttio återstår.

Jämförelsen ovan, mellan Kanada och Finland, kommer från serien och rösten är Stefan Randströms, journalisten och filmmakaren som sedan tjugo år tillbaka är bosatt i Toronto. Jag tror att han slår huvudet på spiken. Föreställningen om att man äger landet gör det lätt att exkludera människor som inte anses ha rätt att göra anspråk på landet Finland.

Är Finland för mycket Finland? Har Finland blivit än mera Finland – ja, vågar jag påstå.

När jag börjar addera åsikterna i de många intervjuerna i serien får jag känslan av att här finns en kärna. Många är givetvis fulla av saknad – efter årstiderna, efter tryggheten, efter naturen, efter det välordnade och väloljade samhället. Men lika många riktar också kritik mot vårt land. Kritiken ligger på ett existentiellt plan. Nedan några lösryckta citat:

"I Finland ska man inte tro något förmer om sig själv. Det är som om man inte skulle få ha höga ambitioner."

"Det finns en massa potential i det här landet, men det är som om folk här inte själva ser möjligheterna."

"Det som ändå slår mig är att Finland har blivit lite för inskränkt i sin syn på omvärlden, lite för trångsynt."

"Det som kanske frustrerar mest är att tron på systemet är så stark i Finland. Anpassar du inte dig till det så anses det vara dig det är fel på, inte på systemet.

Temat för det officiella firandet av Finland 100 år är "Tillsammans – Yhdessä". När jag läser dessa hundra röster om Finland undrar jag: Tillsammans med vem? Är finländare de enda som räknas? Ska de här 100 rösterna som har lämnat Finland ses som svikare av sitt eget land? 

Är Finland för mycket Finland? Har Finland blivit än mera Finland – ja, vågar jag påstå.

Kanske det skulle finnas anledning för oss att betrakta oss i spegeln – ordentligt. Frågan är vem som ska räcka fram spegeln.

Marita Granroth Featurechef

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning