Tillsammans med Greta driver coronaviruset in oss i en ny värld

Bild: Wildfred Hildonen

Vi behöver en säkerhetsplan, som inte bara reagerar på militära angrepp, internettroll, fastighetsköp i Åbo skärgård och små gröna män. Vi behöver en process som kan ta kål på diverse mikrober, innan de tar kål på oss.

Coronakrisen är något nytt för mänskligheten, viruset tog oss definitivt på säng. Nu sätter regeringar världen över in allt de kan för att stävja krisen. Mänskligheten delar plötsligt på en gemensam upplevelse.

Vad tog oss hit? Spanska sjukan strök över Europa 1918. För oss finländare sammanträffade pandemin med inbördeskriget. För en lång tid framöver blev orsak och verkan oklar. Dog våra fångar i svält eller i en pandemi? Vi har sen dess associerat pandemier med revolution och matbrist. I dag vet vi att virus också tar första klass.

År 2019 hittade vi oss i en värld där gränserna för de lyckligt lottade hade raderats ut. På 1980-talet började man i Europa drömma om arbetskraftens fria rörlighet. På den vägen är vi. Vi såg inte att öppenheten också förde med sig hälsorisker. Nationalister har under senare år vaknat upp och begärt stängda gränser, men deras synpunkt har snarare varit ideologisk än virologisk. Nu smäller det i knutarna, land på land stänger sina gränser. I en stor del av den industrialiserade världen befinner vi oss i någon form av karantän. Börserna kraschar och det ser ut som efter terrordåden den 11 september, men värre. Vi väntar alla på att återgå till det normala. Men vad blir det nya normala?

Framtiden är i stöpsleven. I dag funderar vi på den rätta relationen till krisen. Det går inte längre att mota Olle i grind, anden har lämnat flaskan. Är vi för långsamma fylls våra sjukhus till den grad att vi inte kan vårda alla patienter. Reagerar vi alltför effektivt kan det hända att vi kuvar pandemin för den här gången, men gör oss sårbara på grund av att så många kommer att sakna motståndskraft. Vi kan hoppas på ett vaccin, men det kan låta vänta på sig. Sanningen är att ju effektivare vi är desto längre blir krisen. Fokuserar vi endast på corona kan det hända att mycket annat blir oskött. Och vi vill ju inte att cancerdödligheten, hjärtsjukdomar och diabetes ökar, för att vi tagit resurser ur den preventiva sjukvården. Ett optimum kommer att vara svårt att hitta. Därför är det viktigt att vi försöker analysera orsak och verkan världen över. Justera undantagstillståndet, när vi ser vad som biter.

Säkert är att världen fått sig en ordentlig varning. Coronaviruset dödar mellan 2 och 3 procent av de diagnostiserade. Vi kan vara lyckliga över att viruset inte är desto farligare. Nästa variant kunde skörda betydligt fler offer. Världen i morgon kommer inte att vara en projektion av världen i går. Vad kan vi lära oss av det vi ser?

Under andra världskriget rekryterades kvinnor till produktionsindustrin. När kriget var över var kvinnorna en etablerad del av arbetskraften. Kriget accelererade ett fenomen som annars kanske hade fortskridit i ett mycket långsammare tempo. Historien tenderar att upprepa sig: Det är lätt att ana sig till ett samhälle efter coronapandemin, där maten oftast levereras hem, där en kyss på kind höjer på ögonbryn, där vi bugar snarare än skakar hand. Många av oss kanske fortsätter att jobba hemifrån då krisen är över. Mindre kolavtryck, lägre kostnader. Tillsammans med Greta driver corona in oss i en ny värld.

Var hittar vi vår personliga säkerhet i det som sker? Tanken leder osökt till begreppet försvar och därifrån till ordet "försvarsmakt". Vad kommer vi att inbegripa i just detta begrepp? Soldater kommer naturligtvis att behövas också framöver. Coronakrisen gör det däremot uppenbart att kulsprutor inte biter på mikrober. Vi behöver en säkerhetsplan, som inte bara reagerar på militära angrepp, internettroll, fastighetsköp i Åbo skärgård och små gröna män. Vi behöver en process som kan ta kål på diverse mikrober, innan de tar kål på oss.

Nutidens beväringar är trötta på att åla sig fram i terrängen. Kanske coronakrisen ger oss en öppning också i vårt försvarstänkande. Att bidra till samhällets försvar på en bredare front kunde öppna nya tankar.

Kettil Cedercreutz, Chicago, Illinois, USA

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning