Tillräckligt med syre i maskerna

Syrgasmasken ska sättas på så snart den fallit ned automatiskt vid en tryckförändring i flygplanet. Bild: Adobe Stock

Syrgasmaskerna på flygen har syre för 10-20 minuter. Det räcker.

Inför varje start visar flygpersonalen hur syrgasmaskerna fungerar i händelse av att kabintrycket sjunker i flygplanet. Syrgasen räcker till mellan tio och 20 minuter. Man kan tycka det är lite, men det är tillräckligt för att piloterna ska kunna ta ned planet till en säker höjd så att trycket jämnas ut. Det tar mellan 30 sekunder och en minut innan man förlorar medvetandet vid en tryckförändring, innan dess ska man hinna säkerställa sin egen mask innan man hjälper andra, skriver brittiska Express Travel.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning