Tillfällig fördel Finland

Bild: Mostphotos

Sveriges ekonomi backade med 8,6 procent under årets andra kvartal jämfört med i fjol. Siffran för Finlands del kommer nästa vecka men ser ut att stanna under 6 procent, det trots betydligt strängare coronarestriktioner här.

Att granska ekonomin för bara ett kvartal är sällan särskilt givande. I många branscher och företag varierar resultatet kvartalsvis bland annat på grund av skillnader mellan olika säsonger och beroend...