Tillbaka till startrutan: Miljöministeriet låter Malms flygplats utredas på nytt

Helsingfors vill bygga bostäder för 25 000 invånare på Malms flygplats. Helsingfors vill bygga bostäder för 25 000 invånare på Malms flygplats. Bild: HBL-Arkiv/Niklas Tallqvist

Frågan om Malms flygplats återvänder praktiskt taget till ruta ett i och med ministeriets beslut.

Helsingfors får ta emot en ny smäll gällande Malms flygplats. Miljöministeriet har returnerat beslutet om flygplatsen till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Enligt ministeriet har NTM-centralen i sitt beslut inte bedömt frågan tillräckligt utifrån lagen om skyddande av byggnadsarvet. Därmed skickas beslutet tillbaka till centralen för en ny bedömning.

Det här lär i praktiken innebära att planerna på att bygga ett bostadsområde på Malms flygplats stannar upp.

NTM-centralen beslutade i somras att Malms flygplats och tillhörande byggnader inte behöver skyddas. Det här efter besvär från bland annat föreningen Malmin lentoaseman ystävät som krävde att flygplatsens landningsbanor och byggnader skyddas. Det här besväret avslog NTM-centralen.

Miljöministeriet påpekar att det är viktigt att NTM-centralens beslut motiveras tillräckligt bra eftersom frågor gällande byggnadsskydd avgörs utifrån en helhetsbedömning. Utöver de juridiska frågorna ska helhetsbedömningen också ta upp allmänhetens och privatpersoners intresse.

Helsingfors stad vill bygga bostäder för 25 000 personer på Malms flyplats. Det är en del av stadens långsiktiga plan för att svara på Helsingfors växande befolkningsmängd.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning