Tillbaka till Åbo

Den polariserade debatten är farlig eftersom den hindrar oss från att fokusera på frågor som är väsentliga om vi vill lyckas med att hantera flyktingfrågan.

Diskussionen efter attacken i Åbo har tydligt visat hur svårt det är att debattera samhällsfrågor. Dagen efter dådet var jag själv redo att stänga alla mina kanaler till sociala medier för gott. Snabbt insåg jag ändå att min professionella skyldighet är att delta i debatten uttryckligen just nu när det hettar till.

Innan en diskussion i sak är möjlig, bör vi komma överens om debattens villkor. För att kunna föra den dialog som utan vidare behövs efter händelserna i Åbo måste vi alla begrunda vår inställning till motargument. Smärtsamt nog måste vi klara av att komma överens om att vi får ha olika åsikter. En diskussion om asylsökande bör vara möjlig utan att ständigt vara tvungen att mötas av en tsunami av strunt på grund av sina synpunkter.

Vare sig vi vill eller inte handlar den aktuella debatten till syvende och sist om migration och dess hotbilder. Vi har bevittnat fruktansvärda våldsdåd förr, såväl i Åbo som på annat håll i Finland. Dådet i Åbo är dock speciellt av två skäl. Den misstänkte är en asylsökande. Dessutom misstänks det att gärningen gjordes i terroristiskt syfte.

En del som ställer sig kritiskt till invandring stämplar nu alla asylsökande som potentiella terrorister. Det är fel. Likaväl kunde vi hävda att alla finländare är potentiella styckmördare. Jakten på en finländsk dito var aktuell i Sverige alldeles nyss. I en rationell debatt klarar man av att skilja mellan en grupp och dess medlem. Därmed bör man även vara medveten om att varje asylsökande inte är en människa med legitima avsikter. Generaliseringar måste med andra ord vara väl underbyggda vad de än gäller.

En del som ställer sig kritiskt till Finlands flyktingpolitik beskyller regeringen och myndigheter för att behandla asylsökandena på ett omänskligt sätt. Regeringen och de berörda myndigheterna hänvisar i sin tur till att Finland följer sina internationella förpliktelser till punkt och pricka. Båda har både rätt och fel. Våra processer kan leda, och har lett, till situationer där människor i fara utvisas. Det är oärligt att påstå motsatsen. Det finns dock ingen orsak att totalt misstänkliggöra våra asylprocesser.

Den polariserade debatten är farlig eftersom den hindrar oss från att fokusera på frågor som är väsentliga om vi vill lyckas med att hantera flyktingfrågan. Asylprocessen är här central. Vad kan vi göra för att garantera en rättvis och effektiv behandling av asylärenden? Den inre säkerheten är likaledes viktig. Har polisen tillräckliga resurser och rätta rutiner i sitt brottsförebyggande arbete? Därtill är integrationen avgörande. Har vårt samhälle beredskap och vilja att ta emot dem som får uppehållstillstånd?

Debattklimatet avgör om vi har en chans att lyckas med de utmaningar som vi står inför. Det klimatet påverkas mycket av hur våra ledande politiker talar och hur vi som har sakkunskap i dessa ärenden framför våra argument. Tydlighet, ärlighet och respekt för alla debattörer står nu högt i kurs.

Elina Pirjatanniemi professor i folkrätt och föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning