Tillåt och reglera snushandeln

Bild: Mostphotos

Eftersom snus fortfarande är populärt i Finland, kanske till och med mer populärt än då det var lagligt att sälja, visar det på ett misslyckande av vår reglering.

I ett välskrivet reportage (HBL 5.11) beskrivs den omfattande snussmugglingen in i Finland. Snusets smuggelväg lär huvudsakligen ske över Haparanda-Torneå-gränsen. Precis som tullen säger i reportaget är det inga små mängder det handlar om. Det är lagligt att ta in snus i Finland för sin egen konsumtion, men det är olagligt att sälja snus. Trots det är det inga problem att köpa snus i Finland – illegalt.

Det är inte längre någon suspekt kiosk som man ska veta om att säljer under disk, utan handeln sker rätt öppet på nätet, bland annat via sociala mediers marknadsplatser. Trots att jag själv aldrig någonsin tagit en prilla får jag ofta, via sociala medier, reklam om att köpa snus i Helsingfors – illegalt.

Tullen arbetar aktivt med att motverka smugglingen av snus. Samtidigt är tullens resurser inte oändliga och tullen har många andra viktiga uppgifter att använda resurserna på.

Eftersom snus fortfarande är populärt i Finland, kanske till och med mer populärt än då det var lagligt att sälja, visar det på ett misslyckande av vår reglering. Det logiska är därför inte att ytterligare förstärka smugglarna genom att försvåra laglig reglerad privat införsel. I stället vore det logiska att jämställa snus med cigaretter och tillåta samt reglera försäljningen av snus eftersom det är uppenbart att det finns en marknad som dagens försäljningsförbud inte har minskat.

Det här skulle dra undan mattan på snussmugglarnas verksamhet, minska den gråa ekonomin och göra att tullens resurser kan användas på andra viktiga saker. Detta skulle också göra att Finland får skatteintäkter då snusförsäljningen skulle beskattas med både tobaksskatt och moms.

Jag uppmanar ingen att använda snus eller andra tobaksprodukter, som är hälsofarliga. Det är ändå ologiskt att snus är olagligt då andra, mer skadliga, produkter säljs lagligt. Snus är inte mer hälsofarligt än exempelvis cigaretter, och orsakar ingen passiv rökning. Vi bör därför driva på för en ändring av EU:s tobaksdirektiv i detta avseende eller ansöka om ett undantag för snus, på samma sätt som Sverige har.

Genom att tillåta och reglera handeln av snuset, på samma sätt som cigaretter, skulle vi stoppa smugglingen, frigöra resurser åt tullen samt öka skatteintäkterna genom att göra den olagliga handeln av snus som sker i Finland i dag, laglig.

Mats Löfström Ålands riksdagsledamot

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning