Till minnet av en stupad klasskamrat

Vid skolavslutningen i Jakobstad våren 1920 höll Jarl Strang ett föredrag till minnet av en av hans klasskamrater som dog under indbördeskriget. Jarl Strang deltog i kriget på de vitas sida. Nedan ett kort utdrag ur föredraget.

Följande morgon fortsatte vi vår färd till Lempäälä kyrkoby, där bat. då befann sig. Vid vår ankomst dit hade bataljonen just brutit upp och marscherat mot Tammerfors.

På kvällssidan blevo vi anfallna av ett pansartåg, men det kunde ej åstadkomma någon nämnvärd skada. Först vid morgongryningen anlände vi efter hårdnackat motstånd hela tiden, till Hattupää, som ligger alldeles utanför Tammerfors.

Det var den 25 mars. Det låg öppet fält mellan Hattupää och Tammerfors, över vilket vi ofta under det mest intensiva kulregnet gingo löpa. Den 26 mars fick vår pluton första gången pröva denna svårighet. Många blevo nog liggande på den 1 km breda slätten, träffade av de rödas kulor, men de flesta nådde lyckligen den andra sidan. Vi fingo skydd bakom några uthus och lador, men råkade i en mycket svår klämma.

Rödgardisterna besköt oss från sina goda ställningar i Tammerfors med kanoner och kulsprutor. Det värsta var att deras kanoner så säkert träffade sitt mål. Tydligen hade de riktat in dem före vår ankomst till Tammerfors.

Såsom jag redan nämnde hade vi tagit skydd bakom uthus och lador. I skydd av en dylik stuga låg en gång 20 man av vår pluton, då den bekanta visslingen en kanonkula åstadkommer hördes. De hade träffat takåsen till den stuga under vilken männen lågo och kulan hade exploderat mitt ibland dem. Strax därefter springer den ena efter den andra över till ett närbeläget uthus, både de sårade och icke sårade. Till sist är blott en enda kvar och det är min klasskamrat Fr. Pettersson. Han sitter alldeles stilla på sin gamla plats. Varför kommer han inte därifrån, tänker jag och ropar åt honom, men han svarar icke. Hans huvud sjunker småningom nedåt. Han är död.

---

Han hade offrat det högsta han ägde för fosterlandet – sitt liv. Han stupade den 26 mars, dagen före sin 17:e födelsedag.

Jarl Strang

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00