Tikkanen och den finske Mannen

Henrik Tikkanen tecknade många kommentarer för Helsingin Sanomat, varav en del återpublicerats i Henrik Meinanders bok Tikkanens linje. Tidsbilder 1967–1972. Bild: Henrik Tikkanen

Henrik Tikkanens självbiografiska ”adressböcker” bekräftade bilden av den finländske mannen som en besvärlig, uppkäftig och charmig suput. Men som tidningstecknare höll han sig inom ramarna.

När jag var barn trodde jag att finska män var verkliga Män. Denna numera antikverade föreställning om könsroller förklaras av min då ännu späda ålder, tidsepoken och det relativt stora avståndet till...