Tiilikainen vill inte riva upp sanktionerna mot Ryssland

Miljöminister Kimmo Tiilikainen tänker inte arbeta för en uppluckring av EU:s ekonomiska sanktioner mot Ryssland. Bild: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) tänker inte lobba för en uppluckring av sanktionerna mot Ryssland för att påskynda nödvändiga miljöinvesteringar i Finlands närområden.

Den tidigare riksdagsledamoten Christina Gestrin (SFP) krävde nyligen att EU:s sanktioner mot Ryssland ska luckras upp så att nedlagda miljöprojekt kan återupptas i landet igen. Gestrin gav uttryck för sina krav i en rapport som publicerades av Nordiska rådet och lanserades på Kulturkontakt Nord i Helsingfors förra veckan.

– Finland har varit med om att fatta beslut om sanktionerna mot Ryssland och vi kan därför inte överge besluten lättvindigt. Vi har inte för avsikt att lobba för en nedmontering av de ekonomiska sanktionerna, säger miljöminister Kimmo Tiilikainen.

EU införde sanktioner mot Ryssland som en reaktion på Rysslands olagliga annektering av Krimhalvön i Ukraina 2014. En direkt följd av sanktionerna är att de största internationella finansinstituten i Europa har stängt sina penningkranar i Ryssland, vilket undergräver den internationella finansieringen av nya miljöprojekt.

– Vi har ju ett begränsat miljösamarbete i liten skala, trots sanktionerna. Det är fortfarande möjligt att finansiera ryska miljöprojekt via den nordliga dimensionens miljöpartnerskap NDEP, säger Tiilikainen.

I praktiken förutsätter NDEP:s gåvomedel ändå lånefinansiering för att de internationella miljöprojekten ska kunna förverkligas. Hur ser du på det här dilemmat?

– Det stämmer att större projekt inte kan avancera under rådande omständigheter. Men det finns undantag. Uppstädningen av persistenta organiska miljögifter i Krasnyj Bor är ett exempel på internationellt miljösamarbete där finländska företag och finansinstitutet Nefco deltar, säger Tiilikainen.

EU finansierar miljöprojekt i den vitryska diktaturen men inte i Ryssland. Borde EU harmonisera sin sanktionspolitik?

– Sanktionerna mot Ryssland kan hävas först då de problem som ligger som grund för sanktionspolitiken har lösts. Visst finns det skäl att diskutera riktlinjerna för EU:s sanktionspolitik och vid behov ska det göras uppdateringar, men det måste göras i interna överläggningar inom EU och de förhandlingarna kan inte föras i medierna, säger Tiilikainen.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning