Tiilikainen: Ändringar i Landsbygdsverket – överdirektören får nya uppgifter

Överdirektören för Landsbygdsverket Leena Tenhola. Bild: Lehtikuva/Kimmo Mäntylä

Jord- och skogsbruksministeriet ska börja styra Landsbygdsverkets verksamhet mer bestämt, säger minister Kimmo Tiilikainen (C).

– Vi måste få ansökan om stöd, övervakningen och datasystemen att fungera. Därför ska Jord- och skogsbruksministeriet ta ett fastare grepp när det gäller styrningen av Landsbygdsverket, säger Tiilikainen.

För att kunna betala ut jordbruksstöden enligt den planerade tidsplanen, ska Landsbygdsverket anställa en ny projektdirektör som svarar för stödsystemen och stödprocesserna. Det har förekommit problem med utbetalningen av stöden.

Leena Tenhola som är överdirektör för Landsbygdsverket kommer att få nya uppdrag inom verket.

Tidigare i dag krävde lantbrukarcentralen MTK:s delegationsordförande Tommi Lunttila att Tenhola avgår. Lunttila kritiserade Landsbygdsverket för att utbetalningen av EU-stöd har skjutits fram med flera veckor.

Ministeriet ska också utreda en sammanslagning av Landsbygdsverket och livsmedelssäkerhetsverket Evira.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46