Tieto samarbetsförhandlar – 210 jobb hotade i Finland

Tieto har omkring 15 000 anställda runtom i världen. Av dem jobbar 3 700 i Finland och 2 900 i Sverige. Bild: SPT/Carl-Anton Storbacka

It–bolaget Tieto inleder samarbetsförhandlingar. Totalt kan 700 jobb försvinna, varav 210 i Finland.

Samarbetsförhandlingarna är en följd av bolagets nya strategi. Målet med förhandlingarna är att spara mellan 30 och 35 miljoner euro.

– Tyvärr leder förändringarna i vår verksamhet också till uppsägningar. Det är alltid svåra beslut att fatta. Men åtgärderna är oundvikliga om vi vill försäkra vår konkurrenskraft också i framtiden. Vi gör allt för att stödja våra arbetstagare i den här förändringen, säger Kimmo Alkio, Tietos vd i ett pressmeddelande.

Tieto har omkring 15 000 anställda runtom i världen. Av dem jobbar 3 700 i Finland och 2 900 i Sverige.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning