Tiden susar fram i Liisa Lounilas konst

Tidsstämplar. Förslutningsklämmare för brödpåsar som konstmaterial. Timekeeper av Liisa Lounila.Bild: Jussi Tiainen

I Passing By studerar Liisa Lounila osentimentalt tidens framfart.