Tid för trans?

Vi ska inte döma folk utifrån kroppar, härkomst eller religion. Men inte heller blunda för att det sker och medför funkofobi, rasism, sexism och åldersdiskriminering.

Ett skyttegravskrig rasar i Sverige. Många involverade kallar sig feminister, men synen på om kategorierna kvinnor och män ska vara basen för jämställdhetsarbetet delar dem i minst två läger. Felsägare portas, tvekande misstänkliggörs och för de som inte verkar i fältet kan debatten te sig förvirrande. Vad vill de egentligen? En del oroas för att jämställdhetsarbetet tappar fokus om två juridiska kön ersätts med tre som inkluderar transpersoner. Andra vill allas rätt att få definiera sig själva. De som förespråkar jämlikhetsdata, att frivilligt och anonymt samla in data om alla diskrimineringsgrunder, lyfter behovet av mer kunskap än den som offentliga register ger om kön och ålder.

Detta är ett av jämställdhetspolitikens svåraste dilemman, att vara tvungen dela in efter kön i syfte att inte behöva göra det sedan. Det gäller att ha ordning på individer kontra grupper, att skilja anekdotisk evidens från statistiskt säkerställda fakta och fördomar från kunskap. Just därför efterlyser en del av debattörerna ett bättre underlag för att veta vad transpersoner som grupp eller muslimska män upplever av diskriminering. Den kunskapen saknas, är bristfällig eller omöjlig att jämföra över tid.

Vi är kvinnor och män, pojkar och flickor, men även hen, trans, vill-inte-definiera-sig. De flesta har lämnat herr/fru/fröken-kategoriseringen, men fortfarande kan jag tvingas kryssa för ett av alternativen för att komma vidare i webbformulär. Det är förnedrande om jag inte vill identifiera mig utifrån juridiskt kön – och därtill mitt civilstånd om jag inte väljer herr.

Den statliga utredningen Transpersoner i Sverige – förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor är ute på remiss. Ett förslag är att utreda möjligheten till ett tredje kön. Det alternativet är redan på gång i Australien, Indien, Kanada och Tyskland. Flera partier ställer sig bakom förslaget att utreda, men moderater och kristdemokrater säger nej och sverigedemokraterna talar om att ersätta juridiskt kön med biologiskt. Hur är oklart.

Utredningen slår fast att transpersoners hälsa är försämrad för att det är svårt att leva i enlighet med sin könsidentitet och för att transpersoner utsätts för diskriminering, hatbrott och hedersrelaterat våld. Mer kunskap om transfrågor inom myndigheter, utbildningsväsen och hälsovården är några av förslagen för att lösa den ojämställdhet transpersoner upplever. För Sverige gäller det att respektera de mänskliga rättigheterna och att ge människor självbestämmanderätt i livsviktiga identitetsfrågor. Här har även Finland en del att göra.

Vi ska inte döma folk utifrån kroppar, härkomst eller religion. Men inte heller blunda för att det sker och medför funkofobi, rasism, sexism och åldersdiskriminering. Det är svårt att hantera och skapar dilemma och fallgropar, även när alla vill ett samhälle där kön inte längre har betydelse för vilket liv du kan leva. Men att ställa förfördelade grupper mot varandra är ingen lösning.

Maria Grönroos nordist och biträdande föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning