Thukydides och den atenska pesten – vad vi kan lära oss av klassisk grekisk krishantering

Bild: Christopher Högström

Pengar förlorade sitt värde och folket förlorade respekten för såväl gudars som människors lagar. Den antika historikern Thukydides berättelse om den atenska pesten (430 f. Kr.) utgör den tidigaste bevarade litterära källan, där de sociala konsekvenserna av en pandemi analyseras.

Det är nu tio år sedan svininfluensan svepte över världen och gav upphov till ett globalt beredskapstillstånd som i viss må kan jämföras med covid-19 2020. Skillnaden mellan nu och då är ändå att ett...