Thomas Cooks konkurs ett bakslag för Lappland

Levi hör till orterna som kan påverkas av resejättens konkurrens. Bild: Aku Häyrynen

Cirka 300 000 brittiska turister besöker årligen Lappland. Uppskattningsvis tio procent av dem har använt sig av resor arrangerade av Thomas Cook. Koncernen är försatt i konkurs och effekterna känns av också i norra Finland.

– Knappt 300 000 brittiska turister brukar besöka Lappland, majoriteten under vintern. Nu har jag inga exakta siffror men jag uppskattar att en tiondel har använt sig av Thomas Cook, säger Sanna Kärkk...