THL utvidgar snart coronatester med stickprov

Finland inför en antigentestning som avviker från hur Sverige och Danmark utvidgar sin stickprovstestning. Bild: Thomas Samson/Lehtikuva-AFP

Två tredjedelar av alla bekräftade covid-19-fall finns i Nyland. Finland utvidgar nu testerna, men går en annan väg än övriga Norden. THL planerar för stickprovstest i södra Finland för få en bild av vem som kan ha viruset utan symtom, eller som redan är immuna.

Med över 500 bekräftade fall av det nya coronaviruset i huvudstadsregionen och Nyland planerar sjukvårdsdistriktet HUS nu tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd THL att bredda testningen till stickprov på också andra än allvarligt sjuka.

Det uppger sjukvårdsdistriktet HUS diagnostikdirektör Lasse Lehtonen till HBL. Vid THL bekräftar forskningschef Arto Nurmi att testerna förbereds med "brådskande" tidtabell.

– Vi behöver få någon susning om hur många som kan ha haft viruset redan utan att veta om det. Sjukdomsbilden är så olika hos olika personer och det är uppenbart att en del inte har några symtom alls. Vi är mitt i planeringen fortfarande, men det troliga är väl att vi börjar på ett urval ur den arbetsföra befolkningen och i Nyland, säger han.

Målet är enligt Nurmi att få en bild av läget inom hela befolkningen. Stickprovsundersökningen behöver göras genom blodprov, där man försöker få en bild av hur många finländare som redan bär på antikroppar mot det nya coronaviruset. Just nu väntar man på grönt ljus av den forskningsetiska nämnd som enligt lag först behöver tillfrågas.

Tidtabellen för hur stickproven görs kommer sannolikt att offentliggöras av THL "inom några dagar".

Genom att fastställa att någon redan har antikroppar mot viruset innebär att man inom kort kan ha en tydligare bild av vem som kan återvända till jobbet, säger Lasse Lehtonen vid HUS.

Svalgproven fortsätter, kapaciteten kan ökas

Testningen i Helsingfors och Nyland av dem som har symtom som tyder på covid-19 fortgår samtidigt. Nu görs test i en takt av omkring 700 per dag. Lasse Lehtonen säger att beredskapen finns för att gå upp till 1 000 test om dagen. THL har i huvudsak tagit ansvar för att undersöka tester tagna på vårdpersonal.

– Testningen är vid HUS en logistikkedja som från sjukvårdaren, som tar provet, till laboratoriet involverar omkring 200 personer. Av dem jobbar mellan 30 och 40 i laboratoriet. Arbetet är bara halvautomatiserat och man behöver ta ut och sätta in proven i maskiner för hand.

Lasse Lehtonen bekräftar också det som Päivi Sillanaukee, kanslichef vid Social- och hälsovårdsministeriet sade i Yles A-studio på måndagskvällen: Testningarna görs inte överdrivet sparsamt, för att taktisera med testresurserna.

– I början sparade vi kanske lite på testerna men inte nu längre. Vi hade börjat skala upp det här redan i februari. Vi har inom de nordiska länderna testutrustning och reagenser och kan köpa mer från Tyskland, Nederländerna eller Schweiz, säger Lehtonen.

Gentest får bli till efteråt

HBL har tidigare rapporterat om finländska forskare som har bidragit till kartlägga det nya coronavirusets smittorutter globalt via genkartor över virusets RNA. När smittospridningen tilltar framför allt i huvudstadsregionen och Nyland tror Lasse Lehtonen ändå inte att den gensekvenseringen hinner med i svängarna.

– Nej, de resultaten kommer först efteråt. Det är grundforskning som professorerna får titta på sedan, säger Lehtonen.

Vid den PCR-testning som nu görs för att bekräfta att en patient har viruset kartläggs bara en del av viruset molekylbiologiskt så att coronaviruset går att identifiera. I de enstaka fall som tas ut för vidare forskning klarläggs virusets hela gensekvens.

Bild: Maija Hurme

Danmark och Island längre framme

Danmark har tidigt varit ute med att planera för att ta stickprov på personer med milda covid-19-symtom. Den danska planen är att involvera 120 läkare runtom i landet, som i sin tur varje vecka väljer ut en grupp på fem till tio personer med milda covid-19-liknande symtom som testar sig själva. Provet lämnas sedan in till läkaren som skickar dem vidare till det danska Seruminstitutet.

I Sverige meddelade statsepidemiologen Anders Tegnell också på måndagskvällen enligt nyhetsbyrån TT att Sverige utökar sin coronatestning på slumpmässigt valda grupper. Folkhälsomyndigheten redan ett motsvarande system för att följa upp hur folk bär smitta under säsonginfluensorna.

Runtom i Norden klagar oroliga medborgare över att det görs för få tester och att fler enligt dem borde testas.

– Nej, det skulle inte leda till något och ta ohyggligt mycket resurser. Genom att testa ett tusental personer får vi veta precis lika mycket som om vi testar många. Som läget är nu förändrar det inte någons liv att veta om man har eller har haft corona, säger Tegnell till TT.

- - -……

Korrigering, tisdag kl. 18.45: Förtydligat att Finland utvidgar sin virustestning på ett annat sätt än Sverige och Danmark.

  • Aktia hjälper dig att tänka framåt

    De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

    Mer läsning