THL: Utbredd psykisk ohälsa hos asylsökande

Upp till 40 procent av de vuxna som ansöker om asyl i Finland uppger att de har symtom på depression och ångest. Bild: Pxhere

Över hälften av både vuxna och barn som deltog i en undersökning sade att de varit med om något chockerande, möjligen traumatiskt innan de kom till Finland, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Upp till 40 procent av de vuxna som ansöker om asyl i Finland uppger att de har symtom på depression och ångest. De traumatiska händelserna kan handla om att de asylsökande fallit offer för våld, uppger Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Uppgifterna framkommer i en färsk undersökning om hälsa och välfärd bland asylsökande som gjorts av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Över tusen nyanlända intervjuades och deltog i en hälsogranskning.

Mest symtom på depression och ångest fanns hos de som kommer från områden söder om Sahara i Afrika.

– Samma grupp upplevde flest chockerande händelser innan sin ankomst till Finland. Till exempel 67 procent av männen som kommer från Afrika rapporterar om erfarenhet av kidnappning och 57 procent av kvinnorna om sexuellt våld, säger THL:s forskningschef Anu Castaneda i ett pressmeddelande.

Enligt henne är det viktigt att utreda den psykiska hälsan och handlingsförmågan hos de asylsökandena och hjälpa dem redan då de tas emot.

– Det är speciellt viktigt att stöda barns och familjers välbefinnande, säger Castaneda.

Fler problem hos kvinnor

I undersökningen framgår att kvinnor lider av långvariga hälsoproblem i högre grad än männen. Hälften av kvinnorna uppgav att de har långvariga hälsoproblem som diabetes och andningssjukdomar. Var tionde kvinna som kom till Finland var gravid.

Männen hade däremot fler skador som orsakats av våld och olyckor. Männen röker också oftare än kvinnorna.

Hälsan var speciellt dålig bland de som kommer från Mellanöstern eller Afrika.

Undersökningen visar att de asylsökande lider av ett flertal hälsoproblem. Största delen av de minderåriga hade till exempel aldrig besökt en tandläkare innan de kom till Finland.

Undersökningen visar också positiva resultat. 85 procent av asylsökandena dricker till exempel inte alkohol och bara några procent av dem dricker för att blir berusade. Droganvändning var också sällsynt.

Enligt Olli Snellman från Migrationsverket är resultaten från undersökningen viktiga för att kunna utveckla verksamheten.

– Utifrån resultaten kommer vi att uppdatera den hälsokontroll för asylsökande som görs när de anländer till Finland. Den nya modellen kommer att användas på alla flyktingförläggningar i hela landet, säger Snellman.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning