THL: Upp till 11 300 finländare kan behöva sjukhusvård på grund av coronaviruset

Sjukvårdspersonalens kläder testades för coronaviruset i Esbo förra veckan. Enligt THL:s senaste prognos kommer upp till 11 300 finländare att behöva sjukhusvård på grund av sjukdomen covid-19. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Behovet av sjukvård och intensivvård är som störst nio veckor efter att coronaepidemin har börjat. Över 11 000 finländare beräknas behöva sjukhusvård, visar THL:s prognos.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL kan cirka 11 300 finländare behöva sjukhusvård på grund av coronaviruset. Av dem kommer omkring 3 600 att behöva intensivvård.

Prognosen har gjorts av THL och Åbo universitet och bygger på en simulering av coronaepidemins utveckling i Finland under en period på 18 veckor.

– De siffror vi presenterar i våra modeller avviker inte radikalt från de uppgifter som regeringen hade tillgång till för två veckor sedan, säger professor Kari Auranen.

Enligt uppgifter i Helsingin Sanomat skulle prognosen för spridningen av coronaviruset ha försämrats och allt fler arbetsföra, yngre människor ha insjuknat – vilket har använts som ett argument för lanseringen av tuffare begränsningar av rörelsefriheten.

Hur klarar det finska sjukvårdssystemet av så många coronapatienter?

– Enligt vår modell så skulle det vara högst 300 personer som behöver intensivvård samtidigt. Vi kan frigöra ungefär 800 intensivvårdsplatser i Finland så det borde vara fullt möjligt, säger överläkare Tuija Leino på THL.

Hon understryker att regeringens lanseringar av tuffare begränsningar av rörelsefriheten syftar till att minimera det totala antalet patienter som behöver intensivvård.

– Vår modell och prognos utgår från att epidemin räcker i 18 veckors tid, men i själva verket vet vi inte hur länge den här epidemin kommer att vara.

Längd: 4 till 6 månader

Enligt THL:s prognos skulle det som mest finnas lite över 900 coronapatienter på de finska sjukhusen samtidigt. Cirka 280 av dem skulle vara i behov av intensivvård. THL:s modell uppdateras i takt med att det kommer ny information om det totala antalet smittade coronapatienter.

– Epidemin har avancerat snabbare i till exempel Italien eftersom de lokala myndigheterna gick in för att begränsa rörelsefriheten alltför sent. Vi har beaktat de här aspekterna i våra scenarier, säger Kari Auranen.

Enligt det allvarligaste scenariot i THL:s modell skulle upp till 15 500 coronapatienter behöva sjukhusvård i Finland och 5 000 av dem skulle vara i behov av intensivvård, uppger Auranen.

THL:s och Åbo universitets forskare har använt sig av europeisk statistik och patienternas åldersstruktur bygger i sin tur på de åldersgrupper som har drabbats i Frankrike.

"THL känner inte till att andelen allvarliga fall med arbetsföra smittade personer skulle ha ökat märkbart i Europa", skriver Institutet för hälsa och välfärd i ett pressmeddelande.

Enligt THL:s modell skulle behovet av sjukvård och intensivvård vara som störst nio veckor efter att epidemin har börjat. Epidemin förväntas vara i 4 till 6 månader. Modellen bygger också på antagandet att varje patient hamnar på sjukhus 10 dagar efter att hen har blivit smittad. Sjukhusvistelsen skulle enligt THL:s prognos vara i genomsnitt 8 dagar. De patienter som behöver intensivvård antas tillbringa sammanlagt 16 dagar på sjukhus.

  • Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

    Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

    Mer läsning