Institutet för hälsa och välfärd skärpte rekommendationen för coronatest för barn

Barn under skolåldern kan stanna hemma ett tag utan att ta ett coronatest om de har lindriga symptom på luftvägsinfektion, men inte har exponerats för bekräftad coronasmitta, säger Institutet för hälsa och välfärd. Bild: Mostphotos

Coronatest rekommenderas nu tydligt för alla skolbarn med symtom som kan vara coronarelaterade.

Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat sin rekommendation om när barn och unga behöver testas för coronavirus. För cirka tre veckor sedan meddelade institutet att barn med lindriga symtom kan stanna hemma och se tiden an ifall symtomen inte kommit efter en utlandsresa eller efter exponering för bekräftad coronasmitta.

Eftersom en del familjer tolkat rekommendationen väldigt fritt och låtit också barn med symtom på luftvägsinfektion gå till skolan, förtydligar institutet sin syn.

I ett pressmeddelande säger specialistläkare Emmi Sarvikivi på Institutet för hälsa och välfärd att rekommendationen att vänta och se bara gäller för lindriga symtom hos barn under skolåldern. Äldre barn än så behöver testas precis som vuxna.

Eftersom 1 700 personer beordrats i karantän på grund av exponering i daghem och skolor under de senaste veckorna vill institutet påminna om vikten av test.

Ifall testresultatet är negativt för coronavirus kan ett barn som håller på att tillfriskna gå till daghem och skola igen. Om testresultatet dröjer kan barnet återvända till skolan eller daghemmet efter en symtomfri dag – förutsatt att ingen i familjen varit utomlands inom två veckor och symtomen inte dykt upp efter exponering för bekräftad coronasmitta.

Ett barn under skolåldern anses ha lindriga symtom om det är piggt och orkar leka trots snuva, hosta och feber.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Lahtismuseer erbjuder guldkantade skidminnen och radio- och tv-nostalgi

Mer läsning