THL: Risken för att coronaviruset sprids i skolorna liten

Genom att utreda smittkedjor har man kunnat konstatera att barn inte sprider viruset i samma omfattning som vuxna. Bild: Ari Sundberg/SPT

Många fall av coronaviruset har rapporterats i skolorna under de senaste dagarna, men smittkedjan börjar sällan från barn.

Under de senaste dagarna har medierna rapporterat om många nya fall av coronasmitta i skolor. När en elev eller lärare konstateras smittad sätts hen i karantän. Samtidigt testas alla som kan ha utsatts.

Nu meddelar Institutet för hälsa och välfärd ändå att risken för att coronaviruset ska spridas storskaligt i skolorna är liten. En del fall kommer antagligen ändå att påvisas, säger Otto Helve som är expertläkare vid institutet.

– Genom att utreda smittkedjor har man kunnat konstatera att barn inte sprider viruset i samma omfattning som vuxna. Smittkedjan börjar sällan från barn.

Medhåll av brittiska experter

Doktor Rosalind Eggo, vid London School of Hygiene & Tropical Medicine, sitter i flera kommittéer som ger råd till den brittiska regeringen om åtgärder vid smittsamma sjukdomar.

– Vi är väldigt säkra på att det är mindre sannolikt att barn drabbas allvarligt och det finns tecken på att barn är mindre smittsamma, men det är inte säkert, säger hon i parlamentets överhus.

Det finns endast ett dokumenterat utbrott av coronaviruset som har koppling till en skola, säger John Edmunds, professor vid samma universitet. Han är med i den vetenskapligt rådgivande gruppen Sage, som regeringen också lutar sig mot för att fatta beslut.

– Det är ovanligt att barn inte verkar spela så stor roll i överföringen eftersom de spelar en central roll för de flesta luftvägsinfektioner, säger han.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning