THL: Risken att dö i en folksjukdom minskar – men övervikt kan bromsa utvecklingen

WHO:s mål att se till att allt färre dör i förtid kan uppnås om riskfaktorerna, det vill säga rökning, högt blodtryck, höga kolesterolvärden och fetma fortsätter att minska. Bild: Pixabay/SPT

Det är inte längre lika vanligt att dö i förtid på grund av en folksjukdom i Finland. De största orsakerna till förändringen är att färre röker och har högt blodtryck och höga kolesterolvärden, visar en ny undersökning som Institutet för hälsa och välfärd THL har gjort.

Riskfaktorer som kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar har minskat avsevärt i Finland under de senaste 25 åren, men på senaste tiden har minskningen saktats av.

Allt färre finländare röker. År 1992 rökte 37 procent av männen och 21 procent av kvinnorna. År 2017 var motsvarande siffror 26 procent och 17 procent. Finländares kolesterolvärden och blodtryck steg också under åren 2007–2012 men började sjunka igen från och med 2012.

Däremot är allt fler finländare överviktiga. År 1992 led 16 procent av männen och 15 procent av kvinnorna av fetma, det vill säga hade ett viktindex på över 30. År 2017 var andelen personer med fetma 23 procent både bland män och bland kvinnor.

Cancer och diabetes

Hjärt– och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar är orsaken till över hälften av dödsfallen i Finland. Risken att dö av någon av de här sjukdomarna har ändå minskat avsevärt under de senaste 40 åren.

Världshälsoorganisationen WHO:s mål att se till att allt färre dör i förtid kan uppnås om riskfaktorerna, det vill säga rökning, högt blodtryck, höga kolesterolvärden och fetma fortsätter att minska. Om utvecklingen i Finland fortsätter i samma takt kan målet att minska antalet som dör i förtid med 25 procent uppnås år 2025.

I Finland räknas hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, astma och allergi, kroniska lungsjukdomar, cancersjukdomar, demens, sjukdomar i rörelseorganen och psykiska problem till folksjukdomarna.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning