THL: Inget skäl till oron inför poängsättningen inom vården

Bild: Lehtikuva/Milla Takala

Kapiteringsersättningen är oundviklig för en lyckad valfrihet men skapar oro för dataskyddet.

Efter att Helsingin Sanomat i går rapporterat om den så kallade kapiteringsmodellen, som ingår i vårdreformens valfrihet, har diskussionen om patienternas riskbedömning tagit fart och skapat oro.

I praktiken innebär valfrihetsmodellens kapiteringsersättning att varje finländare får en individuell prislapp som sedan betalas ut antingen till det privata vårdbolaget eller till landskapets vårdcentral.

I en intervju med Kauppalehti säger forskningschef Timo Seppälä vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) att den allmänna debatten blandar ihop utbetalningarna och ersättningskriterierna. Utbetalningen sköts av Folkpensionsanstalten medan ersättningskriterierna skapas vid THL.

– Det är en alldeles normal registerundersökningen där vi använder oss av data från Statistikcentralen, Befolkningsregistercentralen, FPA och THL:s vårdanmälningsregister. Vi rör inte vid Kanta-tjänsten och vi använder oss inte heller av sjukjournaler, säger Seppälä i tidningen.

Ingen dubbelersättning

Enligt Seppälä, som just nu utvecklar ersättningskriterierna för kapiteringsmodellen, jobbar forskarna med anonymiserad data för att utreda vilka saker som har ett samband med individens användning av vårdtjänster.

Modellen är ännu inte klar men riskersättningen skulle exempelvis bedömas utifrån ålder, kön, bakomliggande sjukdomar och sysselsättning. De förvärvsarbetande omfattas av arbetshälsovården, vilket innebär att samma företag som producerar arbetshälsovårdstjänster och allmänna vårdtjänster inte ska få dubbelersättning för dessa individer.

Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Det är uttryckligen riskbedömningen som väckt oro hos många. Dataombudsman Reijo Aarnio säger till Helsingin Sanomat att poängsättningsmodellen inte har granskats med tanke på de medborgerliga rättigheterna. Enligt Aarnio är det problematiskt om individerna inte själv får ta del av sin kapiteringsersättning. Också Statistikcentralens överdirektör för statistikproduktionen Timo Koskimäki skrev ett kritiskt blogginlägg på tisdagen.

I teorin skulle FPA:s tjänstemän ha tillgång till en omfattande del av patienternas privatliv. Enligt Seppälä finns det inga grunder för några rädslor eftersom inget enskilt register ska innehålla all information om finländarna. Däremot skulle THL:s forskning definiera ersättningskriterierna som sedan skickas vidare till FPA, som betalar ut summan till tjänsteproducenterna.

– Det finns ingen enskild FPA-tjänsteman som samlar ihop informationen utan ett datasystem som söker upp uppgifterna. Sådana här uppdrag görs inte för hand.

Avgörande del av valfriheten

Seppälä påpekar också att de individuella egenskaperna som definierar ersättningen inte förmedlas till tjänsteproducenten. Han tror inte heller att tjänsteproducenterna skulle skapa egna poängsättningssystem.

En lyckad bedömning av kapiteringsersättningen är en av de mest väsentliga delarna av valfriheten med tanke på att vårdreformen ska lyckas.

Om kapiteringsavgiften vore densamma för varje finländare oberoende av ålder, sjukdomar eller bakgrund skulle det bli alltför lukrativt för vårdcentralerna att locka till sig unga och välmående vuxna, som i bästa fall har en omfattande arbetshälsovård. Vårdcentralen skulle få en ersättning för dessa individer men behöver eventuellt inte vårda dem.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning