Restriktioner ger utdragen epidemi – halvt år möjligt scenario enligt THL

Bild: Maija Hurme

Det kan ta över ett halvt år innan vi tar oss ut ur det nya coronovirusets grepp med hjälp av restriktioner. Den kalkylen gör Institutet för hälsa och välfärd THL. Andra räknar med snabbare återgång till normala tider. Kina och Sydkorea visar vägen.

"Regeringens undantagslagar är planerade att vara i kraft i en månad, men detta är bara början. Mitt råd är att det lönar sig att förbereda sig på en situation som fortsätter länge, i månader, till nästa år. Den närmaste framtiden kommer inte att likna vardagen innan. Sköt om er och varandra."

Uppmaningen kommer från evolutionsbiologen och parasitforskaren Tuomas Aivelo vid Helsingfors universitet. Aivelo utfärdar sin varning i tidskriften Tiede, och han gör det efter att ha läst nya brittiska uträkningar om hur utbrottet väntas växa. Liknande scenarier har också målats upp i andra analyser.

Evolutionsbiologen Tuomas Aivelo uppmanar finländarna att förbereda sig för långvariga restriktioner i vardagen. Bild: Niklas Tallqvist

Aivelo påpekar också att vi inte i detta skede har några vägmärken för hur vi ska ta oss ut ur restriktionerna. Hur göra för att utbrottet inte ska leva upp igen när samhället lättar på bestämmelserna kring pandemin?

Aivelo publicerade sin blogg på tisdagen. När HBL ringer upp honom säger han att han håller fast vid sin analys och att nya uppgifter stärker uppfattningen om att vi ska räkna med en utdragen kamp mot viruset.

– THL:s färska modeller räknar med ett halvt års epidemi med restriktioner, säger Aivelo till HBL.

Institutet för hälsa och välfärd THL har med forskare vid Åbo universitet analyserat olika utfall för epidemin i Finland.

Resultatet är att restriktioner bromsar epidemin och att det totala antalet personer som smittas minskar i jämförelse med ett scenario utan restriktioner. Betydligt färre insjuknar också samtidigt, vilket är bra för vården som belastas mindre på en gång.

Samtidigt: Ju strängare restriktionerna är, desto mer förlängs epidemin.

Bild: Maija Hurme

Ingen av modellerna motsvarar exakt nuläget i Finland. Den modell som kommer närmast de nuvarande restriktionerna visar på en epidemi som dör ut om ungefär ett halvt år.

– Modellerna kommer att preciseras ytterligare när vi får mer information, säger professor Kari Auranen vid Åbo universitet.

Auranen nämner också den brittiska rapport som fick Tuomas Aivelo att inse att restriktionerna kan fortsätta i över ett år. I rapporten från Imperial College i London är ett scenario att restriktionerna fortsätter i varierande omfattning tills ett vaccin är tillgängligt, vilket kan gå långt in på 2021.

Bild: Maija Hurme

Andra vågen först i Asien

Andra är ändå hoppfullare än den brittiska rapporten och THL. Det internationella nätverket endcoronavirus.org som tidigt krävde snabbare åtgärder av världens länder räknar med att det går att ta sig ut ur karantänssamhället efter 4–5 veckor av mycket stränga restriktioner.

Efter att restriktionerna lättas ska nya enskilda fall snabbt isoleras och ny spridning tämjas genom aggressiv spårning av kontakter, är tanken.

Sydkorea och Kina som drabbades först av viruset kommer att bli ett test för livet efter att epidemin tämjts första gången. Då får världen svar som inte främst baserar sig på teoretiska modeller.

I Sydkorea har de dagliga nya fallen med nya infekterade fallit till en tiondedel från toppen efter att landet gick till attack mot viruset i mitten av februari.

Den 19 februari rapporterades 27 fall i Sydkorea. Toppen nåddes den 11 mars då nästan 7 500 personer hade infektionen. Sedan dess har det totala antalet personer som har infektionen sjunkit med cirka 500 personer. Antalet personer som friskförklaras dagligen överstiger sedan denna vecka antalet insjuknade.

I Kina har antalet personer med covid-19 fallit från toppen på nästan 60 000 till nuvarande 8 000. Som värst dog kring 150 personer i Kina dagligen som en följd av viruset, nu är antalet döda kring 10 per dag.

I Wuhan, det tidigast och värst drabbade området i Kina, närmar sig de nya fallen noll.

Importfall första utmaningen

De tidigast drabbade länderna står nu inför nästa utmaning: att förhindra att ny smitta förs in i landet från utlandet.

Kinesiska myndigheter uppger att under de senaste dagarna har fler fall av coronaviruset upptäckts hos personer som kommit till landet, än vad som har upptäckts hos landets invånare.

Kampen mot viruset är inte över.

– Vi har inte nått bestående framgång, den är temporär. Utmaningen är att kontrollera de allt fler importerade infektionerna från Europa. I framtiden kan det handla om import från andra regioner i världen, säger Ben Cowling, professor i epidemiologi vid universitetet i Hongkong till brittiska Financial Times.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning