THL: Personer med utländsk bakgrund besöker läkare mer sällan än andra

Många personer med utländsk bakgrund vet inte vart de ska vända sig när de behöver vård. Bild: Ari Sundberg/SPT

Speciellt människor från Mellanöstern och Nordafrika upplever att det är svårt att få vård.

En färsk undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort, visar att personer med utländsk bakgrund besöker läkare eller vårdmottagningar mer sällan än resten av befolkningen. Företagshälsovårdstjänster används också mindre av personer med utländsk bakgrund.

Hannamaria Kuusio, forskningschef på THL, säger att fenomenet kan ha flera orsaker. Exempelvis kan det bero på brist på förtroende eller det faktum att dessa personer i snitt litar mindre på tillgången till vård.

– Naturligtvis kan det också finnas andra orsaker, såsom kundavgifter, ovisshet om vart man ska vända sig, upplevelser av orättvis behandling eller långa köer, säger Kuusio i ett pressmeddelande.

Allmänt problem

Inte ens hälften av de undersökta uppgav att de alltid fått tillgång till vård vid behov. Speciellt personer från Mellanöstern och Nordafrika uppgav svårigheter.

Enligt Kuusio är problemet allmänt. Tidigare forskning som undersökt hela befolkningen visar samma slags resultat: det är svårt att få tillgång till vård.

– Det visar på den allmänna läkarbristen, säger Kuusio till SPT.

I undersökningen har man inte klargjort orsakerna till att vissa grupper upplever det svårare än andra.

– Eftersom personer från Mellanöstern och Nordafrika uppvisat en större tendens för psykisk ohälsa, kan det vara en orsak till att de upplever att det är svårt att få vård. Andra människor som behöver hjälp med psykisk ohälsa upplever också stora svårigheter, säger Kuusio.

I denna grupp förekommer även diabetes och depression i större utsträckning än i andra.

Kuusio hoppas att undersökningen används när nya vårdtjänster ska planeras.

Undersökningen är den mest omfattande i sitt slag och informationen samlades in under åren 2018 och 2019. Andra grupper som undersöktes var bland annat personer med rötter i Ryssland, Estland, resten av Afrika, Asien och EU. Studien omfattade personer med utländsk bakgrund i åldern 18–64 år och deras välbefinnande, hälsa, användning av hälsovårdstjänster och upplevelse av dessa.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning