THL: Kring 120 vaccinprojekt globalt – nya kandidater tas fram i rasande takt

För närvarande pågår kring 120 projekt som strävar efter att hitta ett vaccin mot coronaviruset. Bild:

I Finland är coronavirusepidemin för närvarande på nedgång. Samtidigt fortsätter arbetet med att ta fram ett vaccin.

Myndigheterna och det vetenskapliga samfundet börjar få kontroll över coronavirusepidemin. Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL har epidemin i Finland kommit in i ett lugnare skede.

– Antalet nya tillfrisknade är större än antalet nya smittade, säger överläkare Taneli Puumalainen på institutets webbinarium om coronavirussituationen på måndagen.

Flest nya fall av smittade bekräftades i april fram till början av maj, därefter har antalet smittade minskat. Det är ett gott tecken.

– Det verkar som om minskningen av de sociala kontakterna och regeringens strategi fungerar.

Överläkare Hanna Nohynek vid Institutet för hälsa och välfärd säger att det vanligtvis tar tiotals år att skapa ett vaccin. Men nu försöker man få fram ett vaccin på ett år. Bild: Martti Mara Leppä / THL

Utan begränsningar skulle reproduktionstalet (R-talet), som mäter hur snabbt epidemin sprids, ligga på 2–3. Det innebär att varje smittad person orsakar 2 till 3 nya smittade.

Tack vare begränsningarna ligger R-talet på 0,6–0,8, vilket innebär att epidemin avtar.

Ett paradigmskifte

Förutom att epidemin i Finland är avtagande fortskrider arbetet med att skapa ett vaccin. Enligt Institutet för hälsa och välfärds vaccinexpert, överläkare Hanna Nohynek, pågår 120 vaccinprojekt globalt.

– Man kan nästan tala om ett paradigmskifte. Förut har det tagit upp till 12 år att producera vaccin, nu handlar det om 1 till 1,5 år, säger hon.

De aktuella vaccinen bygger på sju olika tekniker, varav några är nya. De nya teknikerna är rna-vaccin, dna-vaccin och virusvektorvaccin.

Därtill kommer de beprövade teknikerna: vaccin som bygger på virusliknande partiklar, subunit-vaccin, vaccin som bygger på inaktiverat virus och vaccin som bygger på levande men försvagat virus.

Kring hälften av vaccinprojekten utvecklas i USA. Resten utvecklas i Europa, Asien och Australien.

– Åtta vaccinprojekt har nått kliniska tester, säger Nohynek.

– Om allt går väl kan det första vaccinet produceras i höst, men det är mera sannolikt att massproduktionen inleds på nästa års sida, säger Nohynek.

I Finland finns minst två forskargrupper som utvecklar vaccin. Den ena gruppen består av forskare vid Tammerfors universitets vaccincenter, den andra av forskare vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet.

Flera frågetecken

Nohynek säger att det kan ingå risker i vaccinen. Tills vidare är informationen om hur viruset beter sig ofullständigt.

– Vi vet att ett vaccin kan skapa antikropppar som kan orsaka en sjukdom som är allvarligare än den man försöker förhindra. Det finns exempel på detta.

Det är också oklart om det alls är möjligt att utveckla immunitet mot coronaviruset och hur länge det varar. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med data.

Trots alla frågetecken är den allmänna uppfattningen bland experterna att vaccinet behövs.

– Epidemin har tills vidare inte brunnit ut, säger Nohynek.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning