THL kräver nationella kvalitetsregister för hälsovården

Institutet för hälsa och välfärd THL efterlyser en bättre kvalitetskontroll av landets hälsovård. Bild: Jennifer Granqvist/SPT

Institutet för hälsa och välfärd THL efterlyser en bättre kvalitetskontroll av landets hälsovård. Enligt THL behövs en uppföljning av vårdens resultat, säkerhet och tillgänglighet.

– Som det nu är vet vi inte hur kvalitativ hälsovården är och hur till exempel diabetes- eller prostatapatienter vårdas på olika håll i landet, säger Pia Maria Jonsson, ledande sakkunnig på THL, i ett pressmeddelande.

THL publicerade på onsdagen en rapport om behovet av ett nationellt kvalitetsregister. THL föreslår att det grundas en ny central i THL:s regi som kunde stödja och styra uppföljningen av kvalitetskontrollen inom hälsovården. Enligt THL borde centralen fokusera på viktiga folksjukdomar såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa.

– De här sjukdomarna berör en stor del av befolkningen. Med hjälp av nationella kvalitetsregister kan man försäkra sig om att vården är lika kvalitativ på olika håll i landet, säger överläkare Sirkku Pikkujämsä på THL i pressmeddelandet.

Enligt THL:s beräkningar skulle det kosta cirka 18 miljoner euro att grunda nationella kvalitetsregister under en fyra års period. THL föreslår att staten ska stå för finansieringen och räknar med att det finns cirka 10 nationella kvalitetsregister senast 2023.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning