THL: Hatretorik drabbar oftast unga kvinnor

Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) är det framför allt minoriteter och unga kvinnor som blir offer för hatretoriska angrepp eller sexuellt ofredande.

Uppgifterna bygger på en analys av de svar som uppgavs i jämställdhetsbarometern 2017.

– Det är viktigt att identifiera och förebygga problemen liksom att ingripa systematiskt. Vi måste ändra på de samhälleliga strukturer som diskriminerar minoriteter, säger direktör Natalia Ollus på det Europeiska institutet för kriminalpolitik i ett pressmeddelande.

THL:s rapport har identifierat strukturer i arbets-, studie- och familjelivet som försvårar jämställdhet och sexuell mångfald. Enligt rapporten upplever kvinnor på mansdominerade arbetsplatser oftare att könet är en nackdel i arbetslivet.

Institutet för hälsa och välfärd understryker att arbetslivet är mycket könssegregerat i Finland. Trots att många har uppmuntrats att söka sig till en viss bransch stöter kvinnor oftare på problem i karriären eller lönesättningen i mansdominerade branscher, uppger THL.

– Uppmuntran att söka sig till atypiska branscher räcker inte till för att vi ska kunna häva segregationen i vissa branscher och yrken, säger forskningschef Antti Kauhanen på Finlands Näringsliv EK i pressmeddelandet.

Enligt rapporten bär kvinnorna fortfarande ett större ansvar för hushållsarbetet, i synnerhet i barnfamiljer.

– En jämnare arbetsfördelning syns enligt de kvinnor som intervjuats i form av färre gräl och större förnöjsamhet i parförhållandet, säger specialforskaren Johanna Närvi på THL.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning