THL-handbok för vården finns bara på finska – "finns inte resurser"

Bild: SPT/Jennifer Granqvist

I ett brev till ministern kräver Finlands svenska socialdemokrater att social- och hälsovårdsministeriet översätter handboken Turvallinen lääkehoito (Trygg läkemedelsbehandling) till svenska.

FSD säger att det är en fråga om patientsäkerhet och rättssäkerhet för personalen att centrala styrdokument och vårdrekommendationer finns översatta till svenska.

– Det borde vara självklart att den handbok som harmoniserar principerna för läkemedelsbehandling och definierar minimikraven i alla vårdenheter ska finnas på båda nationalspråken, säger FSD:s vice ordförande Anette Karlsson i ett pressmeddelande.

Karlsson hänvisar också till justitieombudsmannens beslut från 2015 om att god medicinsk praxis bör översättas till svenska på försorg av det allmänna.

THL: Summa av olyckliga händelser

På Institutet för hälsa och välfärd, THL, säger publikationschef Maria Kuronen att det var en summa av många olyckliga händelser som gjorde att en svensk översättning uteblev.

– Publikationen gjordes som resultat av ett projekt, där utomstående experter satte ihop handboken. Kort efter att boken blev klar startade massiva samarbetsförhandlingar på THL som resulterade i att hela teamet som var ansvariga för liknande material försvann och enhetschefen gick i pension.

Kuronen säger att det är ett typiskt och beklagligt exempel på när något faller igenom systemet.

Borde inte svenska översättningar planeras in i början av dylika projekt?

– Jo det är ju nog en jämlikhets- och säkerhetsfråga. För tillfället finns helt enkelt inte resurser till det.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning