THL föreslår att offentlig amning skyddas av lag

Bild: Mostphotos.com

I det nationella programmet för främjande av amning föreslår THL att offentlig amning ska skyddas av lag. Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) säger till Uutissuomalainen att hon inte anser att man behöver stifta en lag för det här.

I det nya nationella programmet för främjande av amning för åren 2018–2022 föreslår Institutet för hälsa och välfärd, THL, bland annat att man skulle skydda offentlig amning med hjälp av lagstiftning.

– Offentlig amning väcker starka känslor och är en känslig sak. Alltid nu som då uppstår det situationer i Finland där mammor i till exempel restauranger bes flytta sig till toaletten. I de här situationerna kan mammorna uppleva att de blir störda, säger barnmorskan Anitta Nykyri, som är en av de bakom förslaget, till Uutissuomalainen.

Amning är skyddat av lagstiftning i bland annat Australien, Filipinerna, Taiwan, Storbritannien, och i delar av USA.

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) säger till Uutissuomalainen att hon anser att amning är viktigt men att det inte nödvändigtvis behöver skyddas av lag.

– Jag efterlyser ett vardagligt sunt förhållande till den här saken. Jag anser inte att den här är en frågan där man snabbt behöver framskrida med lagstiftning, utan snarar genom allmän fördomsfrihet, säger Saarikko till Uutissuomalainen.

I programmet föreslår THL också att Finland ska ratificera Internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention om skydd vid havandeskap och barnsbörd som skulle möjliggöra amningspauser på arbetsplatsen. THL anser att den finländska arbetslagstiftningen över huvud taget beaktar ammande mödrars behov relativt dåligt.

Finland ratificerade inte konventionen i början på 2000-talet för att det skulle ha krävt att man skulle behöva justera gällande lagstiftning skriver Uutissuomalainen. Arbetsgivarorganisationerna motsatte sig då ratificeringen medan arbetstagarorganisationer stödde den.

– Ratificering av ILO-konventionen kunde vara en synvinkel som vi kunde beakta samtidigt som föräldraledigheterna förnyas, säger Saarikko.

Huvudansvaret för ratificeringen ligger dock på arbets- och näringsministeriet.

Uutissuomalainen är Aamupostis, Etelä-Suomen Sanomats, Itä-Hämes, Karjalainens, Keski-Uusimaas, Keskisuomalainens, Länsi-Uusimaas, Savon Sanomats och Uusimaas gemensamma nyhetsredaktion.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning