THL efterlyser ammande mammor – miljögifter i modersmjölken ska undersökas

Forskarna vill reda ut i vilken grad finländska mammor och spädbarn exponeras för miljögifter. Bild: Catariina Salo/SPT

Under några veckors tid ska omkring 300 ammande mammor samla in 100 milliliter bröstmjölk var. Resultaten av Institutet för hälsa och välfärds undersökning ska bland annat användas för att utvecklas kostrådgivningen för gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekryterar ammande mammor till sin nya undersökning om miljögifter i modersmjölken.

Undersökningen genomförs i Helsingfors, Kuopio och Rovaniemi. Målet är att få hundra deltagare per ort.

I Rovaniemi och Kuopio har rekryteringen redan inletts. I Helsingfors inleds den under de närmaste veckorna.

Syftet med undersökningen är att reda ut hur finländska mammor och barn exponeras för miljögifter. Forskarna är exempelvis intresserade av att reda ut om mammorna och barnen exponeras för dioxiner, PCB-föreningar och fluorerade ytbehandlingsämnen.

"Resultaten hjälper oss att reda ut på vilket sätt barns och vuxnas exponering för miljögifter har förändrats i Finland under de senaste årtiondena, på vilket sätt kosten och andra faktorer inverkar på exponeringen och på vilket sätt man kan minska exponeringen ytterligare", säger institutets forskningsprofessor Hannu Kiviranta i ett pressmeddelande.

Resultaten ska senare användas bland annat för att utveckla kostrådgivningen för gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder.

Hur genomförs undersökningen?

Personalen vid Kvinnokliniken i Helsingfors, Kuopio universitetssjukhus och Lapplands centralsjukhus i Rovaniemi informerar mammorna om möjligheten att delta i undersökningen. Intresserade mammor får ett deltagarpaket som behövs för att samla in bröstmjölken.

"En nybliven mamma kan delta i undersökningen genom att hemma under flera veckor samla in sammanlagt 100 milliliter modersmjölk i en provflaska och fylla i ett frågeformulär om sin kost. Mammorna skickar flaskan med provet till THL i Kuopio där proven analyseras, och senare får mammorna höra sina egna resultat", säger institutets forskare Riikka Airaksinen.

Institutet betonar dock att mjölk endast får samlas in om det blir över efter att barnet har ätit klart. I första hand ska man se till att barnet ammas.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning