THL: Coronavirusfall kopplade till byggarbetsplatser har uppdagats på flera håll i Finland

Flera coronafall har kopplats till byggarbetsplatser i Finland. Institutet för hälsa och välfärd ger anvisningar för att effektivera smittbekämpningen på arbetsplatser. Bild: Institutet för hälsa och välfärd

Coronafallen på byggarbetsplatser har ökat i Finland. Nu ger Institutet för hälsa och välfärd instruktioner för en effektivare bekämpning av smittspridningen på byggarbetsplatser.

Efter att flera kluster av coronavirusfall har uppdagats på byggarbetsplatser runtom om i Finland, meddelar Institutet för hälsa och välfärd (THL)nu att smittbekämpningen måste effektiveras.

Byggarbetsplatser har ofta arbetstagare från utlandet som bor trångt och dessutom rör sig mellan flera byggarbetsplatser vilket ökar smittrisken.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att arbetstagare från utlandet sätter sig i frivillig karantän de första 14 dagarna. Det innebär att arbetstagare endast för röra sig mellan boendet och arbetsplatsen samt på nödvändiga ärenden.

Inkvarteringen ska ordnas så att det finns möjlighet att hålla säkert avstånd till andra. THL rekommenderar engångshanddukar eller personliga tyghanddukar. Alla ytor som vidrörs av händer i gemensamma lokaler ska rengöras dagligen och separata rum ska finnas tillgängliga för personer i karantän.

Arbetsgivare rekommenderas uppdatera utredningen om faror och riskbedömningen på byggplatser och då beakta det rådande coronaläget. Renlighet på arbetsplatsen och rengöring av arbetsverktyg samt minimerad närkontakt förebygger att viruset sprids.

Om en person bekräftas vara smittad av coronaviruset på en byggarbetsplats ska de arbetskamrater som kan ha exponerats för viruset försättas i karantän. Arbetstagare som har satts i karantän kan få dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfallet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning