THL: Brister i brandsäkerhet i hemvården

Bild: Mostphotos

Brandsäkerheten i hemvården av äldre, funktionshindrade eller personer som annars behöver hjälp måste förbättras, påpekar Institutet för hälsa och välfärd THL. Verket utredde brandsäkerheten för riskgrupper i fjol.

THL:s enkät visade bland annat att under hälften av de som erbjuder hemvård har gjort upp en verksamhetsplan för brandsäkerheten.

– Man förstår inte alltid att ingripa i de risker som upptäcks, säger forskaren Tarja Ojala på THL.

Enkäten besvarades av 784 representanter för serviceproducenter. Det motsvarar aningen under en fjärdedel av de offentliga och privata producenter som erbjuder anstaltsvård, resurserat boende eller service i hemmet.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning