THL: Behandlingstiden varierar regionalt i barnskyddsfrågor

Ansikte mot ansikte. I Björkby i Vanda har familjerna haft möjlighet att besöka barnskyddets öppna mottagning.Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Behandlingstiden håller inte i två procent av barnskyddsfallen. Det framgår av en färsk statistiköversikt som gjorts av Institutet för välfärd och hälsa THL.

Utvärderingen av servicebehovet inleddes i 98 procent av fallen inom den lagstadgade tidsfristen på sju vardagar. I 94 procent av fallen var utvärderingen klar inom den lagstadgade tidsfristen på tre månader.

Trots att mängden fall har ökat har behandlingstiderna inte förlängts. Mellan landskapen förekom det skillnader i behandlingstiderna.

Till exempel i Södra Karelen blev alla utvärderingar klara inom tre månader. I Kajanaland blev endast 73 procent av utvärderingarna klara inom utsatt tid.

Enkäten utfördes i april-september och omfattade alla kommuner inom Fasta Finland. Sammanlagt 297 kommuner svarade på enkäten.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00