THL: Barnagan lever kvar i Finland

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Var tjugonde elev i klasserna fyra och fem har blivit utsatt för fysiskt våld av sina föräldrar, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd med stöd av sin undersökning Hälsa i skolan.

Var fjärde elev som går i åttonde eller nionde klass upplever att de blivit utsatta för psykiskt våld av sina föräldrar, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd (THL) med stöd av sin undersökning Hälsa i skolan 2017. Med psykiskt våld avser THL till exempel tigande, utskällning, kastande av saker eller hot om slag eller om stryk.

Alla föräldrar nöjer sig inte med hot om stryk, åtminstone inte när barnen är yngre. Fem procent av eleverna i klass fyra eller fem har enligt THL:s enkätundersökning blivit slagna, omruskade, knuffade, luggade eller sparkade av en förälder.

THL koordinerar ett nationellt program för främjande av barns och ungas trygghet, och fokuserar bland annat på att försöka minska på aga i uppfostringssyfte.

– Man har funnit en koppling mellan upplevelser av våld i barndomen och senare hälsobeteende såsom rökning, alkolhol- och droganvändning samt risktagning, säger utvecklingschef Ulla Korpilahti i THL:s pressmeddelande.

– Därför är det viktigt att man på rådgivningen och i samband med andra tjänster för barnfamiljer ger stöd till familjerna i deras föräldraskap och också ingriper i ett tidigt skede mot aga. säger Ulla Korpilahti, utvecklingschef vid THL.

Undersökningen Hälsa i skolan bygger på en frivillig och anonym enkät som eleverna får svara på i skolan. THL skickar ut enkäten vartannat år.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03