THL: Bakterier kan vara värre än mögel i fuktskadade hus

Exponering för mikrober förklarar delvis sambandet mellan fuktskador och symtom i luftvägarna. Detta framgår i Institutet för hälsa och välfärds nya publikation. Bild: Ari Sundberg/SPT

Exponering för mikrober förklarar delvis sambandet mellan fuktskador och symtom i luftvägarna. Detta framgår i Institutet för hälsa och välfärds nya publikation.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) förknippas hälsoproblem orsakade av fuktskador ofta med mögel. Detta görs trots att epidemiologiska undersökningar visar att mögel eller deras toxiner ger en bristfällig förklaring till de hälsoproblem som upptäcks hos personer som vistas i fuktskadade byggnader.

I den färska undersökningen observerade man att bakterier hade en starkare koppling än mögel till elever, som vistats i finländska skolor med fuktskador, problem med luftvägarna.

"Sambandet mellan fuktskador och symtom i luftvägarna förklaras förutom av mikrober sannolikt av flera olika saker tillsammans. Olika riskfaktorer för symtom bör i fortsättningen undersökas i samma undersökningar och inte en förening åt gången. Det är viktigt att åtgärda betydande fuktskador och förebygga dem", säger Martin Täubel, ledande forskare vid Institutet för hälsa och välfärd, i ett pressmeddelande.

I den nya undersökningen användes en DNA-baserad undersökningsmetod för att utreda vilka mikrober som är vanligast i fuktskadade klassrum men även i klassrum som inte hade fuktskador och om de upptäckta mikroberna förklarar sambandet mellan fuktskador och symtom i luftvägarna.

"Det finns fortfarande mycket att undersöka i sambandet mellan fuktskador och hälsa. Det finns ingen enkel lösning på detta komplicerade problem", säger Täubel.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning