The Tall Ships Races är årets största publikevenemang

Den holländska besättningen på skeppet Morgenster verkar inte höjdrädd.Bild: Jukka Hesselgren (Kotka stad)

De knappt hundra skepp som deltar i seglingsspektaklet The Tall Ships Races ligger nu vid kajen i Kotka, samtidigt som Kotka Havsdagar går av stapeln. På söndag seglar skeppen vidare till Åbo centrum och tas emot av en ännu större publik. Seglingsevenemanget förväntas locka upp till en miljon besökare.