The Tall Ships Races är årets största publikevenemang

De knappt hundra skepp som deltar i seglingsspektaklet The Tall Ships Races ligger nu vid kajen i Kotka, samtidigt som Kotka Havsdagar går av stapeln. På söndag seglar skeppen vidare till Åbo centrum och tas emot av en ännu större publik. Seglingsevenemanget förväntas locka upp till en miljon besökare.

The Tall Ships Races (TSR) är en internationell havskappsegling, som ordnas årligen i olika delar av världen. Vart fjärde år seglar fartygen på Östersjön.

Årets tävling startade den sista juni i Halmstad i Sverige och kommer att pågå till den åttonde augusti. Kotka är destination nummer två, och nästa anhalt är Åbo. Därifrån seglar skeppen via Utö till Klaipeda i Litauen, och vidare till slutmålet Szczecin i Polen.

Seglingsevenemanget Tall Ships Races

Halmstad–Kotka–Åbo–Klaipeda–Szczecin.

Kotka 13–16.7.2017.

Åbo 20–23.7.2017.

Fyra tävlingsklasser beroende på storlek och typ av rigg: A–D.

Knappt 100 skepp från ett 20-tal länder.

Minst hälften av besättningen består av unga mellan 15 och 25 år.

Arrangeras av den brittiska välgörenhetsstiftelsen Sail Training International (STI) som representeras av Segelfartygsstiftelsen i Finland.

Trots tävlingsmomentet är det ungdomsverksamheten, internationellt samarbete och miljöskydd som väger tyngst i evenemanget. TSR handlar till stor del om gemenskap, vänskap och samarbete.

Briggen Santa Maria Manuela från Portugal har god stämning ombord. Bild: Jukka Hesselgren (Kotka stad)

Minst hälften av skeppens besättning måste bestå av ungdomar mellan 15 och 25, varav en del aldrig har seglat tidigare. Åbo och Kotka gav jubileumsåret till ära hundra ungdomar möjlighet att delta i seglatsen, gärna sådana som annars riskerar att hamna utanför samhället. Det är den brittiska välgörenhetsorganisationen Sail Training International som står bakom evenemanget, och 2007 blev den nominerad till Nobels fredspris.

Besök från när och fjärran

Parallellt med TSR pågår Kotka Havsdagar, Finlands största stadsfestival. Hamnen och stadskärnan är full av familjevänliga aktiviteter och musikuppträdanden. Till och med söndag kan man få se ståtliga skepp från Oman, Brasilien och nästan tjugo andra länder.

Rutten mellan Kotka och Åbo är ingen deltävling, vilket betyder att fartygen kommer att sprida sig mer. Vissa seglar via Estland, och andra seglar mellan naturhamnar i den finska skärgården. De första skeppen kan nå Åbo redan under tisdagen, men officiellt börjar evenemangen i Åbo på torsdag. Båda städerna bjuder på mångsidigt program för hela familjen, med gratis inträde till det mesta.

Shabab Oman II är en 85,8 meter lång fullriggare från Omans huvudstad Muskat. Bild: Jari Pitkäkangas (Kotka stad)

Åbo har vanan inne

Åbo är värdhamn för TSR för femte gången, vilket är Östersjöns rekord. Det speciella med just Åbo är att skeppen kan nå ända fram till stadskärnan, och kanta båda stränderna av Aura å.

Staden väntar sig en publik på en halv miljon, vilket är mer än något annat Finland 100-evenemang siktar på. På fredag och lördag ordnas The Tall Ships Races Music Festival i slottsparken, men den kräver inträdesbiljett.

Internationellt lockar The Tall Ships Races miljontals besökare. Därför vill Sail Training International även uppmärksamma det oroväckande tillståndet i våra gemensamma hav.

Segelfartygen är inte bara en vacker historisk fläkt, utan fungerar som ambassadörer för renare trafik. Värdstäderna i Finland har profilerat sig starkt när det gäller hur Östersjön mår, både när det gäller långsiktiga strategier, och hur de ska genomföras.

Sedov är ett nästan hundra år gammalt barkskepp från Murmansk i Ryssland, som med sina 122 meter är tävlingens längsta fartyg. Det ser nästan ut som ett spökskepp i den tjocka dimman. Bild: Jari Pitkäkangas (Kotka stad)

Ett hållbart miljötänk genomsyrar årets TSR, trots att det mesta är osynligt för besökaren. Städerna har valt att tänka digitalt, servera ekologisk mat och försöka minimera avfallsmängden.

Åbo jobbar hårt för att vara koldioxidneutralt 2040, och är med i Östersjö-utmaningen. Under evenemanget kommer Kotka stad, vattentjänstföretaget Kymen Vesi och forskningscentralen Merikotka att lansera en storsatsning för att neutralisera näringsutsläppen i Östersjön.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46