Text betyder vävnad, och i vävnaden finns samhället

Människan är som bekant en social varelse. Det innebär att också litteraturen och kulturen är en del av samhället. I sommarserien Sociala texter ser litteraturprofessor Bo Pettersson kulturen i ljuset av vardagsliv, samhälle och politik.

Själva begreppet text kommer från latinets textus som betyder vävnad. Uppenbarligen användes det först av retorikern Quintilianus i betydelsen språkvävnad, för nästan två tusen år sedan. I slutet av f...