Terrordåden är färre, men värre: "Kan ge bränsle åt populismen"

Bild: Ksf Media

Enligt Europol har antalet terrordåd i Europa sjunkit, men de som skett har varit oberäkneliga och blodiga jihadistdåd. Forskaren Teemu Sinkkonen bedömer att det europeiska samarbetet kring intern säkerhet intensifieras.

Antalet planerade eller genomförda terrordåd i Europa har blivit färre i ett längre perspektiv – det syns i Europols statistik. Men det påverkas mest av att rörelser som tidigare var aktiva inom Europa, separatister eller vänsterextremister, inte är lika aktiva.

– Lägesbilden stämmer delvis. På 1980-talet var problemet större med de tidigare traditionella terrorformerna, främst separatiströrelser som då kunde döda hundratals per år. Attackerna är nu färre men hårdare. Jihadismen, som ännu inte syntes för ett par decennier sedan, har inte försvunnit, säger Teemu Sinkkonen, finländsk gästforskare vid Dansk institut for internationale studier i Köpenhamn, och expert på europeisk krishantering och radikalism.

En politiskt känslig tidpunkt

Sedan terrordåden i USA 2001 har det skett några stora och blodiga dåd i Europa – i Madrid, London, Paris. Efter 2005 har det varit tystare ett tag, men i samband med IS syns aktivitet igen.

Attackerna i Bryssel på tisdagen kommer i en väldigt känslig tid, bedömer han. Flyktingläget och den stigande högernationalismen gör att läget politiseras på ett mer aggressivt sätt, säger Sinkkonen.

En del rädslor för ytterligare stängda gränser i Europa har ventilerats, men Sinkkonen tror inte att just attackerna i Bryssel påverkar det läget direkt. Snarare har det funnits en tendens att samarbetet inom Europa tar steg framåt när det händer något. Efter terrorattackerna i Paris åberopade Frankrike till exempel Lissabonfördragets paragraf 42.7 om ömsesidigt bistånd.

– Tidigare har det varit så att integrationen intensifierats efter en tragedi, och nu har arbetet mot terrorismen kommit i gång snabbare. Europa fungerar reaktivt, säger Sinkkonen.

Troliga utsikter är att säkerhetsåtgärder förändras på flygplatserna och att övervakningen vid gränserna utvecklas.

– Det kan vara fråga om säkerhetsåtgärder kring resande, identifikation vid köp av tågbiljetter eller videoövervakning, sådant som inte direkt hindrar dåd men effektiverar övervakningen.

Sinkkonen varnar också för att det kan ske våld i efterdyningarna.

– En följd som tidigare observerats är att högerextremister genomför attacker till exempel mot moskéer.

– Diskussionen om stängning av gränser tangerar inte direkt det här, utan påverkas mer av annat, till exempel nationalismens frammarsch. Det är en politisk rörelse, och högerpopulismen kan få bränsle av de här händelserna i sin retorik, säger Sinkkonen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning