Terrafame hoppas på nytt kapital

Klockan tickar. Huvudägaren staten har gett bolaget fram till senhösten att hitta nytt kapital och att visa att verksamheten kan bli lönsam. Bild: Lehtikuva / Kimmo Rauatmaa

Gruvdrift Bättre, men fortfarande på minus. Gruvbolaget Terrafame fortsätter den intensiva jakten på nya placerare till gruvan i Talvivaara men förbereder samtidigt en kontrollerad nedkörning av verksamheten.

Terrafames ledning hade inga stora nyheter att komma med då den presenterade resultatet för årets sex första månader i Talvivaara.

Både produktionen av nickel och produktionen av zink nådde enligt Terrafames vd Joni Lukkaroinen upp till målsättningarna. Samtidigt stiger både efterfrågan och världsmarknadspriset på metallerna.

Terrafame redovisar ett driftsbidrag, ett rörelseresultat före avskrivningar, på minus 98 miljoner euro. Det är nästan 13 miljoner bättre än vad företaget budgeterat. Produktionen motsvarade målsättningarna.

– Vi har fortsatt att aktivt köra upp verksamheten, biourlakningen har fungerat som planerat och vattenmängderna på gruvområdet har minskat, säger Lukkaroinen.

Efterfrågan på nickel vid tillverkningen av rostfritt stål ökade med över 8 procent från första kvartalet i fjol till första kvartalet i år. Enligt Lukkaroinen har man från början av juli märkt en klar uppgång också i prisnivån.

Men fortfarande måste Terrafame hitta nytt kapital för att trygga verksamheten. Intensiva förhandlingar med nya potentiella placerare kommer att föras hela året ut, försäkrar bolagets ledning. Utan nya placerare och nytt kapital är staten redo att börja köra ner verksamheten under kontrollerade former från och med årsskiftet 2016–2017.

900 anställda. Terrafames vd Joni Lukkaroinen. Bild: Lehtikuva /Kimmo Rauatmaa

Många problem

De senaste åren har inte varit någon succéhistoria vare sig för det ursprungliga gruvbolaget Talvivaara eller för efterföljaren Terrafame. Gruvan har inte fått permanent miljötillstånd och förhandlingarna med potentiella nya ägare har avslutats som resultatlösa.

I början av juni meddelade Terrafame att det intentionsavtal man gjort med Talvivaara om Kajanagruvans framtid inte har några möjligheter att förverkligas. Staten som huvudägare har nu gett bolaget fram till senhösten att visa att verksamheten kan bli lönsam och att hitta nytt kapital.

Börsbolaget Talvivaara är numera mer eller mindre tömt på tillgångar efter att i slutet av juni ha sålt de resterande bitarna av sin gruv­verksamhet till statligt ägda Terrafame. Då övergick bland annat Talvivaaras kalkanläggning och laboratorium till Terrafame för ett pris på 1,4 miljoner euro. Även personalen ­flyttade från Talvivaara till Terrafame.

Sedan Talvivaaras konkurs har staten satsat över 400 miljoner euro på att ta hand om konkursboet. I summan ingår medel som behövts för att köra upp verksamheten efter konkursen. Så sent som i våras fick gruvbolaget ett anslag på 144 miljoner euro för att kunna fortsätta gruvdriften till slutet av året.

Tills vidare jobbar de cirka 900 anställda kvar vid gruvbolaget.

Att verksamheten fortsatt så här länge motiverade näringsminister Olli Rehn (C) i slutet av maj med miljöaspekter. Meningen är att bland annat förhindra att vattenproblemen tillspetsas.

Rehn sade sig då tro att gruvan kan vara intressant för investerare när den tekniska processen fungerar. Men att gruvan inte längre har permanent miljötillstånd gör det svårare att hitta intressenter.

Dyrt att lägga ner

Om gruvan läggs ner blir det en dyr affär. Nedläggningskostnaderna uppskattas ligga kring 300 miljoner euro. Dessutom måste skattebetalarna stå för ett vattenreningsverk för 200 miljoner euro ifall myndighetstillstånd för ytterligare avtappning inte kommer.

Men just nu förbereder sig Terrafame ändå på att ta en andra linje vid metallfabriken i användning. Det höjer produktionskapaciteten och målet är att i år producera 11 500 ton nickel. Om gruvans verksamhet fortsätter ska produktionen fördubblas nästa år för att 2018 vara uppe i 30 000 ton.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning