Terhohemmet kämpar med ekonomin – HUS redo att ta över verksamheten

HUS har signalerat beredskap att ta över verksamheten vid Terhohemmet. Bild: SPT

Terhohemmet i Helsingfors samarbetsförhandlar. Förhandlingarna, som berör hela personalen på 41 personer, inleddes i tisdags. Samtidigt har redan 500 personer undertecknat ett upprop om att rädda hemmet som specialiserat sig på att ge döende patienter vård i livets slutskede.

Terhohemmet har länge haft problem med sin ekonomi. Under de senaste åren har den stiftelse som upprätthåller verksamheten tvingats subventionera den med donationspengar på upp till 900 000 euro per år.

Hemmet har i dag 17 sängplatser, men under det senaste året har antalet patienter i medeltal varit 11. Situationen beror delvis på att allt fler vill dö hemma och på att hemsjukhusverksamheten i huvudstadsregionen har utvecklats.

Under de senaste åren har kommunerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) dessutom ökat sjukhusplatserna för vård i livets slutskede från 20 till 80.

Tidigare vårdades patienterna vanligen i flera veckor på Terhohemmet innan de dog, nu kommer många in i mycket dåligt skick.

"I dag dör var femte patient samma dag eller inom ett dygn efter att ha kommit till oss", säger stiftelsens styrelseordförande Annika Thodén i ett pressmeddelande.

Terhohemmet, som upprätthålls av en icke-vinstbringande stiftelse, grundades 1987. Till principerna hör att vårda de döende, men också att stödja deras familjer och fortbilda personal.

Samarbetsförhandlingarna ska pågå i sex veckor.

HUS har signalerat beredskap att ta över verksamheten. För tillfället utreder sjukvårdsdistriktet hur den mest krävande vården av patienter i livets slutskede kan organiseras inom distriktet.

"Terhohemmet har gjort ett pionjärarbete inom vården i livets slutskede och det kunnandet får inte gå förlorat. Om Terhohemmet inte kan fortsätta med verksamheten enligt nuvarande modell är HUS berett att ta över verksamheten", säger Johanna Mattson, verksamhetschef vid HUS klinik för cancersjukdomar, i ett pressmeddelande.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning