Teorin som kan förklara Kinas aggressiva strävan efter världsherravälde

Matti Puranen ville veta vad som händer i världen när Kina befäster sin position som världsmakt. I dag disputerar han om den så kallade tianxia-teorin. Han tror att mycket av det Kina gör utrikespolitiskt har sina rötter i teorin. Bild: Karl Vilhjalmsson

En bortglömd teori från kejsardömets tid har återuppstått från de döda i Kina. Plötsligt genomsyrar teorin både det kommunistiska partiets strävanden, men också president Xi Jinpings utrikespolitik. Doktoranden Matti Puranen är övertygad om att tianxia är mycket mer än bara Kinas interna angelägenhet.

Tänk dig en värld där nationer inte för krig mot varandra. Där alla människor, oavsett språk, hudfärg, kön, ålder eller något annat strävar efter ett gemensamt mål. Där folket överlåter all makt åt en...