Teolog tror på jämn kamp i ärkebiskopsvalet

På torsdag väljs en ny ärkebiskop. Har det egentligen någon betydelse vem som blir vald, och vilken är den betydelsen i så fall?

Spänningen stiger just nu i de kyrkliga kretsarna då valet mellan Tapio Luoma och Björn Vikström närmar sig. Mikael Lindfelt är dekanus vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi, och professor i teologi. Han vill inte ge någon direkt förhandsgissning på som får axla ärkebiskopsmanteln.

– Jag tror det kan bli fråga om en jämn kamp. Luoma hade fler röster i den första omgången, och nu blir det intressant att se hur de övriga kandidaternas röster fördelar sig. De röster som föll på Ville Auvinen, som har en mera konservativ profil, kommer sannolikt att gå till Luoma. Heli Inkinens och Ilkka Kantolas profiler liknar lite mera Vikströms, och de röster som tillföll dem kanske till största del går till Vikström i andra omgången, säger Lindfelt.

Tapio Luoma är för tillfället biskop i Esbo stift. Han har tidigare varit kyrkoherde i bland annat Seinäjoki och utsågs till "Årets präst" 2000. Luoma tippas vara valet för traditionalisterna och har beskrivits som den lite mera konservativa av de två slutkandidaterna.

Björn Vikström är biskop i Borgå stift och har kallats en ärkebiskop i miniatyr, biskopen av Svenskfinland. Vikström har redan lagt sig till med en viss medievana och uttalar sig allt som oftast om olika aktuella, etiska och samhälleliga frågor. Vikström har tidigare sagt att han vill bevara kyrkans enhet utan att för den delen tysta ner dem som tänker annorlunda, eller tumma på det befriande kristna budskapet.

Har det någon betydelse vem som blir ärkebiskop?

– Jo, det har det. Oberoende av hur han agerar i sitt jobb har ärkebiskopen och hans sätt att förhålla sig till olika frågor främst ett symboliskt värde, och det kommer att spela en roll i hur kyrkans linje uppfattas. Ärkebiskopen styr ju inte skutan ensam, men han är den som är ordförande för kyrkans högsta organ, kyrkomötet, och styr hur olika ärenden behandlas där.

Samkönade äktenskap skiljer åsikterna

I det här valet går skiljelinjen mellan de konservativa och de liberala. Luoma och Vikström har väldigt liknande syn på de flesta teologiska frågeställningarna, men i en fråga går åsikterna isär: om samkönade par ska få vigas i kyrkan.

Vikström är den av kandidaterna som ser med blidare ögon på att genomföra reformen, medan Luoma anser att äktenskapet är ett förbund mellan man och kvinna. Han är ändå beredd att godkänna beslutet ifall kyrkan väljer att viga samkönade i framtiden, men skulle inte aktivt driva frågan om kyrklig vigsel för homosexuella. Vikström å sin sida understöder jämställdhet inom olika typer av äktenskap.

– Här har speciellt Vikström klargjort sin ståndpunkt, och till och med skrivit en bok om ämnet. Luoma har hållit en lägre profil och inte velat stöta sig med någon, utan helt enkelt följt kyrkans linje. Vikström är en mycket skicklig diplomat, och det är en viktig egenskap då det är viktigt att ärkebiskopen får med sig folk.

Kandidaternas modersmål verkar inte ha haft någon större betydelse i valets första omgång. Det tycks vara helt och hållet teologin som avgör.

– Det verkar som om Luoma är ganska nöjd med hur skutan ligger just nu och med det jobb vår nuvarande ärkebiskop, Kari Mäkinen, gjort. Vikström kanske skulle fördjupa och utveckla Mäkinens arbete. Jag tror det blir väldigt jämnt, och jag är glad att det inte blivit någon språkpolitisk debatt, säger Lindfelt.

Fakta

Valet hålls den 1 mars

Kandidaterna i den andra omgången är biskopen i Esbo stift, teologie doktor Tapio Luoma, och biskopen i Borgå stift, docent Björn Vikström.

Valets andra omgång hålls på torsdagen den 1 mars. De preliminära resultaten publiceras vid 16-tiden.

I den första valomgången fick Luoma 259 röster, vilket är 36 procent av rösterna. Vikström fick 179 röster, alltså 26,2 procent. Av de övriga kandidaterna fick Heli Inkinen 14 procent, Ville Auvinen 13 procent och Ilkka Kantola 8,5 procent.

De som får rösta om vem som ska bli nästa ärkebiskop är ärkestiftets präster, lektorer och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer och röstberättigade präster och lektorer är detsamma. Utöver de här har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigen, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt. Sammanlagt har 1 530 personer rösträtt.

Den nya ärkebiskopen börjar i sitt nya uppdrag den 1 juni. Ärkebiskopsvigningen sker i Åbo domkyrka den 3 juni.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning