Telefonmuseet blev Fröken Urs pensionärsbostad

Sandra sitter ständigt vid telefoncentralen, som förr i tiden när den som satt vid växeln ofta fungerade som hela traktens informationsbyrå. Anna Savikko demonstrerar. Bild: Kristoffer Åberg

När man kliver in i Telefonmuseet ser man först den enorma mekaniska telefoncentral som funnits på samma plats sedan 1882. Går man lite längre in ser man Fröken Ur, som trots pensioneringen gärna pratar med besökarna ibland.

Telefonmuseet är till det yttre extremt anonymt. Visserligen finns det en skylt utanför ytterdörren mot Runebergsgatan, men man ska helst veta vad man söker för att hitta ända fram. Museet är inte hel...