Teknologindustrin och Industrifacket överens om löner

Överens. Industrifackets ordförande Riku Aalto och Teknologiindustrins vice verkställande direktör Eeva-Liisa Inkeroinen. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Teknologiindustrin och Industrifacket nådde en förhandlingslösning om ett nytt kollektivavtal på måndagen. Det ska ännu godkännas av förbundens administrativa organ.

Teknologiindustrin och Industrifacket blev på måndagen de första i höstens förhandlingsomgång på förbundsnivå att nå en förhandlingslösning om ett nytt kollektivavtal.

I första hand ska förhandlingarna om löneförhöjningar föras lokalt på arbetsplatserna. Om det inte lyckas, stiger lönerna med sammanlagt 3,2 procent under de två första avtalsåren. I uppgörelsen ingår också ett optionsår, och om lönerna under det året förhandlar man våren 2019.

Lösningen rör närmare 100 000 arbetstagare.

– Alltid då en förhandlingslösning är sådan att bägge parter grimaserar lite när de godkänner den måste man väl vara nöjd, sade Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Han tillade att resultatet är förenligt med förbundets mål.

– Enligt vår uppfattning förbättrar lösningen löntagarnas köpkraft.

Även Teknologiindustrins vice verkställande direktör Eeva-Liisa Inkeroinen var nöjd och sade att lösningen förbättrar både löntagarnas köpkraft och Finlands kostnadskonkurrenskraft på den internationella marknaden.

– Lösningens innehåll tjänar bägge parters behov. Att hitta den här balanspunkten var det avgörande i de här förhandlingarna, sade hon.

Såväl Industrifackets som Teknologiindustrins styrelser ska sammanträda på tisdag, varefter förhandlingsresultatet kan undertecknas.

Regeringen hoppas på fler avtal

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen (Saml) kommenterade uppgörelsen på regeringens vägnar. Han sade till FNB att överenskommelsen är en positiv sak och en viktig inledning. Den fastslagna förhöjningsnivån ser han inte som någon "dramatisk överraskning" och han hoppas att lösningen ska ge de andra kollektivavtalsförhandlingarna en skjuts.

– Efter att någon har öppnat spelet har andra brukat komma efter. Hoppas det fungerar på det sättet också nu, sade Mykkänen.

Stillsamt inom metallindustrin

Både Aalto och Inkeroinen hoppas att den färska uppgörelsen ska tjäna som en förebild för andra branscher. Inkeroinen hoppas att andra branscher inte ska gå in för att försämra kostnadskonkurrenskraften.

På Skogsindustrins sida har överläggningarna inte framskridit lika smidigt. Inga tecken på resultat har kunnat skönjas i förhandlingarna med Pappersförbundet, trots att deras avtal löpte ut redan i slutet av september. Pappersförbundets styrelse gav tidigare i månaden förhandlarna fullmakt att vid behov varsla om strejk.

Lönelösning rör också elektrikerna

Även de 2 500 elektrikerna i teknologiindustrin omfattas av lönelösningen, trots deras strejkvarsel. Inkeroinen skyndade raka vägen från förhandlingsbordet till Bulevarden, där riksförlikningsman Minna Helle ledde medlingen av tvisten med Elektrikerförbundet.

Konflikten gäller förhandlingarna om anställningsvillkor. Teknologiindustrin och Industrifacket vill att anställningsvillkoren i elbranschen ska ingå i huvudavtalet, det så kallade metallavtalet.

Elektrikerförbundet vill däremot förhandla fram ett separat avtal.

Förbundet varslar om en veckolång strejk på onsdag morgon. Den omfattar ett tusental elmontörer i 15 företag som är viktiga för exporten. Följande strejkvarsel gäller 10–27 november. 

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning