Teknologiindustrin vrider klockan tillbaka med 100 år

Ett fackligt medlemskap har aldrig varit så viktigt som nu.

Förra veckan övergick vi till sommartid och klockorna vreds framåt med en timme. Teknologiindustrin valde i sin tur att vrida klockan hela 100 år bakåt i tiden genom att bryta ner avtalssamhället. Mitt i en coronapandemi där nya avtalstvister på arbetsmarknaden är det sista som vi behöver.

Organiserade arbetsmarknader är en av Finlands och hela Nordens framgångshistorier. I samarbete har arbetsvillkor och löner förbättrats. Arbetsgivare i sin tur har kunnat åtnjuta arbetsfred och förutsägbarhet. Nu riskerar konflikterna däremot att öka och strejkerna bli fler. Det gynnar knappast de företag som teknologiindustrin säger sig representera.

Det hela handlar om att teknologiindustrin grundat en separat arbetsgivarorganisation som övertar verksamheten som gäller kollektivavtalsförhandlingar. Det gamla förbundet fortsätter däremot sköta intressebevakningen för de företag som väljer lokala avtal.

På den presskonferens som följde beskedet av teknologiindustrin sjöngs lovsånger till lokala avtal och lokala överenskommelser. Ett budskap som säkert går hem hos många. Det som däremot inte sägs högt är att lokala avtal alltid varit möjliga inom ramen för vårt nuvarande kollektivavtalssystem.

Syftet med denna omstrukturering är därför givetvis att slå undan benen för de branschvisa riksomfattande kollektivavtalen. Det följer beslutet av skogsindustrin som i oktober meddelade att de inte kommer längre förhandla om ett övergripande kollektivavtal. Detta är oroväckande.

Nu då många stora branschvisa kollektivavtal försvinner är riskerna större att många arbetstagare ser sina villkor försämras. För det är nämligen allt skäl att minnas att arbetsrätten i Finland är till stora delar starkt knuten till våra kollektivavtal.

Många av de rättigheter som vi tar för givna är ofta förhandlade fram i kollektivavtalet. Här kan man nämna saker såsom lönen under moderskaps- och faderskapsledigheter, vård av sjukt barn, långvarig sjukledighet, semesterpenning eller semesterpremie, dagpenning och kilometerersättning i arbetet. Vid en nedbrytning av de allmänt bindande kollektivavtalen är dessa nu på förhandlingsbordet på nytt vid varje enskild arbetsplats.

Inte din lön att förglömma och framtida löneförhöjningar. Storleken på lönen för likvärdigt arbete kan i framtiden skilja stort mellan arbetsplatserna. Risken är speciellt stor på de arbetsplatser där organisationsgraden är låg eller obefintlig.

Ett fackligt medlemskap har aldrig varit så viktigt som nu. Då arbetstagarnas röst är stark och enad är förutsättningarna bättre att förhandlingarna lokalt blir så bra som möjligt. Vi finlandssvenska socialdemokrater står upp för den nordiska modellen med stark organisering och där arbetsmarknadsparterna gemensamt finner lösningar.

Anette Karlsson, ordförande, Jacob Storbjörk, första vice ordförande, Erica Helin, andra vice ordförande, Finlands svenska socialdemokrater

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning