Teknik på äldreboenden tär på vårdarna – trots det råder ändå innovationsoptimism

Nicole af Björksten säger att de flesta äldre njuter mer av samvaro och pratstunder än av att använda teknik. Bild: SPT/Sofia Westerholm

Tekniken får ständigt allt mer utrymme i vardagen – även på äldreboendena. Men faktumet att den sällan passar in i den naturliga vardagen där, leder ofta till att tekniken för med sig mer besvär än vad den gör nytta.

Nicole af Björksten har arbetat inom äldrevården i snart tio år. För fem år sedan var hon mammaledig och då hon återvände till jobbet på Folkhälsans seniorhem i Brunakärr, hade en Ipad flyttat in på hennes avdelning.

På Ipaden finns en app som fungerar likt ett minnesspel. Tanken är att demenssjuka ska få träna sitt minne med hjälp av den.

– Varken de äldre eller vårdarna fastnade för Ipaden även om vi försökte. Jag är inte emot ny teknik, men den passade helt enkelt inte in här, säger af Björksten.

Precis detsamma bekräftar den färska forskningen Technology Implementation in Elderly Care från Helsingfors universitet.

Minnesspelet på Ipaden var inget som varken de äldre eller vårdarna fastnade för. Ipaden har varit mest omtyckt då vårdarna spelat upp musik via den. Bild: SPT/Sofia Westerholm

Vårdarna välkomnar mer än gärna ny och underlättande teknik, men eftersom tekniken sällan passar in i äldreboendets vardag, skapar den ofta mer besvär än vad den gör nytta.

– Vårdarna hamnar i kläm. De vill och förväntas ta emot ny teknik, men då tekniken inte passar in i de äldres vardag så leder den i stället till att interaktionen mellan vårdarna och de äldre blir lidande, säger forskaren Beata Segercrantz vid Helsingfors universitet.

Lösningen är enligt Segercrantz att man framöver då teknik för äldreboenden utvecklas, skulle lyssna mer på vårdarna.

– De vet hur vardagen ser ut och vet då också vad som kan fungera. De besitter den verkliga expertisen, säger hon.

Nicole af Björksten säger att de flesta äldre njuter mer av samvaro och pratstunder än av att använda teknik. Bild: SPT/Sofia Westerholm

Försämrar interaktionen

Segercrantz har i sin forskning tillsammans med Maria Forss intervjuat äldrevårdare för att ta reda på hur de anser att ny teknologi fungerar inom äldrevården i dag.

– Det råder en väldigt stark innovationsoptimism. Vårdarna vill gärna ta in ny teknik. Men tekniken är planerad av någon som inte vet hur den bäst passar in på ett äldreboende och tyvärr gör den då sällan det, säger Segercrantz.

Även om grundtanken är god, då man hoppas på att ny teknologi ska underlätta vardagen både för vårdare och för de äldre, sker ofta helt det motsatta.

– Vårdarna är väldigt viktiga med att värna om bemötande och interaktion. Beträffande interaktionen skapar tekniken utmaningar. Flera vårdare ansåg att tekniken försämrade interaktionen mellan dem och de äldre, säger Segercrantz.

Lyftredskap och andra hjälpmedel för vårdarna är sådan teknik som i hög grad utnyttjas. Bild: SPT/Sofia Westerholm

Vårdarna känner sig stressade och pressade då tiden inte räcker till för att implementera nyheterna, samtidigt som de nog gärna skulle vilja ge nyheterna en chans.

– Alla äldre är inte intresserade. Många kanske hellre vill gå ut och gå. Vårdare vill såklart uppfylla de äldres önskningar, men samtidigt också blicka framåt och vara moderna. De hamnar helt i kläm, säger Segercrantz.

Måste man tvinga in teknik?

Lyftredskap och andra hjälpmedel som underlättar vårdarens arbete ser af Björksten bara positivt på.

– Teknik i sådan form är guld värd. Där har tekniken räddat många ryggar och sparat mycket tid, säger hon.

Men att få en Ipad att passa i handen på en person som aldrig sett en sådan tidigare är enligt henne ingen enkel uppgift. Det hela försvåras ytterligare då ständig tidsbrist råder och då personen därtill lider av en demenssjukdom.

Hon ställer sig därför frågan om det är ett måste att lära någon använda en Ipad eller liknande ny teknik om personen i fråga inte ber om det.

– Den generation som nu bor på äldreboenden har inte levt med den tekniken och därför saknar de flesta inte den heller. Den har aldrig tidigare varit en naturlig del av deras liv så då kanske man inte behöver tvinga den på dem, säger af Björksten.

Gör det enkelt

Dagen då de äldre själva vill börja använda teknik för att utföra sina vardagssysslor kommer nog att komma, tror af Björksten, men den dagen är inte riktigt här än.

– Jag ser till exempel att mina egna föräldrar har en helt annan inställning eftersom de levt med tekniken som en naturlig del av sin vardag. För kommande generationer kommer säkert tekniken passa mycket bättre på äldreboendena, säger af Björksten.

Hon anser att man i de flesta fall gör saker för invecklade. Om teknik ska gå hem så måste det göras enklare.

– Slopa alla finesser. De gånger vi haft nytta av Ipaden har varit då vi spelat upp musik eller ljudböcker via den. Det älskade de äldre här.

Nicole af Björksten berättar att Ipaden på äldreboendet kommer till störst nytta då den används för att spela upp musik eller ljudböcker. Bild: SPT/Sofia Westerholm

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning