Tejstefisk på rekordfisklistan för första gången

Rekordfisken, som fångades i Björneborg. Bild: KVVY/Pekka Westerling

Rekordfisknämnden godkände fem nya rekord i fjol. Glädjande är att man fick in tejstefisk som en helt ny art på rekordfisklistan, skriver Centralförbundet för fiskerihushållning i ett pressmeddelande.

På rekordfisknämndens lista över finska rekord från 2000-talet finns nu 80 fiskarter och sex kräftarter.

De nya rekordfiskarna är atlantisk stör 7,55 kg, stäm 0,193 kg, faren 1,130 kg och av ikraftvarande rekord tangeras den svartmunnade smörbultens rekord på 0,242 kg. Av små, under hundra gram vägande fisk kommer tejstefisk in på rekordfisklistan med en längd på 18,6 cm.

Tejstefisk med på listan

Tejstefisken har saknats från rekordfiskregistret så länge som ett register har upprätthållits. Individen som man nu fått med på listan kom i samband med Kumo älvs vattenskyddsförenings miljöuppföljning. Tejstefisken simmade in i ett 12 mm coastal-nät utanför Tahkoluoto i Björneborg. Pekka Westerling, som fångade fisken, säger till Centralförbundet för fiskerihushållning att det var fråga om en unik händelse också för honom. Han beslöt att anmäla fisken efter att ha upptäckt att fiskarten inte fanns med på rekordfisklistan.

All information som meddelas till nämnden förs in i rekordfiskregistret.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03