Teija Tiilikainen ny chef för kompetenscentret mot hybridhot

Teija Tiilikainen lämnar Utrikespolitiska institutet för att bli chef för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Teija Tiilikainen vill stärka samarbetet mellan EU och Nato i frågor om hybridhot på sin nya post.

Politices doktor Teija Tiilikainen har blivit utnämnd till ny chef för det Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. Utnämningen gäller i fem år. Tiilikainen är i nuläget direktör för Utrikespolitiska Institutet men hennes anställning upphör i början av 2020.

– Jag ser fram emot mitt nya jobb eftersom jag redan har bekantat mig med hybridhot i min forskning, säger Tiilikainen.

Tiilikainen går inte in på några detaljer om vilken riktning hon vill leda centret men ett starkare samarbete mellan EU och Nato ska ligga i fokus.

– Samarbetet har redan kommit i gång bra med tanke på att centret är relativt nytt och jag vill fortsätta fördjupa det. Den finländska linjen har alltid varit att mera samarbete mellan de två är bra.

Centrets uppgift är att stärka ländernas beredskap för att kunna försvara sig mot hybridhot.

Med hybridhot avses allt från spridning av falska nyheter till cyberattacker.

Centret inledde sin verksamhet den 2 oktober 2017.

Kompetenscentret finansieras av medlemsländerna som i nuläget är 23 stycken.

I nuläget har kompetenscentret 23 medlemsstater. Kravet på att få komma med i centrets verksamhet är att man antingen är EU- eller Natomedlem. Centret har vuxit snabbt med tanke på att det hade 12 medlemmar när det grundades för två år sedan.

Vilka länder ligger bra till som kandidater för att komma med i centret?

– Jag måste bekanta mig med centrets verksamhet djupare innan jag kan säga om fler länder kan komma med och vilka de i så fall kan vara. Det har funnits spekulationer i offentligheten om vilka länder som kunde vara de nästa att komma med.

USA är ett av länderna som är med i centret. President Donald Trump har tidvis riktat bitande kritik mot Nato men Tiilikainen är inte oroad över att det ska påverka centrets verksamhet.

– Jag tror att det finns en förståelse för vår verksamhet. Flera personer från det amerikanska utrikeministeriet har vid olika sammanhang nämnt oss som ett bra exempel på samarbete mellan EU och Nato.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning